Trnavská arcidiecéza bude mať od nedele na svojom území druhú baziliku

Obrázok k článku od zora.

Trnavská arcidiecéza bude mať od nedele na svojom území druhú baziliku. V Komárne sa v nedeľu uskutoční slávnostné vyhlásenie povýšenia farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor. K vyhláseniu baziliky príde na základe dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí s názvom “Tyrnaviensis”, skrze ktorú prefekt kongregácie kardinál Robert Sarah v mene Svätého Otca Františka povýšil doterajší farský Kostol sv. Ondreja na baziliku. Bude mu tak prislúchať titul “Basilica minor”. Slávnostné vyhlásenie s prečítaním dekrétu bude v bazilike o 9:00. Na slávnosti sa zúčastní aj apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello.

 

Prvým takýmto chrámom v Trnavskej arcidiecéze je od roku 2008 Bazilika sv. Mikuláša v Trnave. Postavenie baziliky minor (menšej) umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámov, chrámovom náradí a pečiatke.

 

Kostol svätého Ondreja je jednou z dominánt mesta Komárno. Bol postavený v rokoch 1723-1734, na jeho výstavbu použili materiál z novozámockej pevnosti. Svätostánok mal neľahký osud, v roku 1848 počas veľkého požiaru mesta horel tri dni a sedem zvonov vo veži sa roztopilo a odtrhlo. Ďalšie škody napáchalo ťažké bombardovanie v roku 1849 a ľadochod. Obnova kostola trvala dvanásť rokov a skončila vysvätením ostrihomským arcibiskupom Jánosom Sczitovským. Interiér kostola bol obnovovaný v roku 1975 a strecha v rokoch 1990-1992. Na pamiatku veľkého zemetrasenia z roku 1763 sa každý deň o 15:00 rozozvučia jeho zvony. Kapacita kostola je viac ako 7000 veriacich.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Dóm sv. Mikuláša povýšil na baziliku apoštolský nuncius

Na Baziliku minor, v preklade menšiu baziliku, dnes povýšil Dóm sv. Mikuláša v Trnave apoštolský nuncius Mario Giordana. Giordana do Trnavy prišiel v mene Svätého Otca Benedikta XVI. “Povýšenie na baziliku zosobňuje vzťah Svätého Otca k Trnavskej arcidiecéze, ktorá je teraz ešte viac spojená s Ježišom,“ povedal veriacim Giordana.