Trnavská arcidiecéza bude mať od nedele na svojom území druhú baziliku

Obrázok k článku od zora.

Trnavská arcidiecéza bude mať od nedele na svojom území druhú baziliku. V Komárne sa v nedeľu uskutoční slávnostné vyhlásenie povýšenia farského Kostola sv. Ondreja na baziliku minor. K vyhláseniu baziliky príde na základe dekrétu Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí s názvom “Tyrnaviensis”, skrze ktorú prefekt kongregácie kardinál Robert Sarah v mene Svätého Otca Františka povýšil doterajší farský Kostol sv. Ondreja na baziliku. Bude mu tak prislúchať titul “Basilica minor”. Slávnostné vyhlásenie s prečítaním dekrétu bude v bazilike o 9:00. Na slávnosti sa zúčastní aj apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido Ottonello.

 

Prvým takýmto chrámom v Trnavskej arcidiecéze je od roku 2008 Bazilika sv. Mikuláša v Trnave. Postavenie baziliky minor (menšej) umožňuje používať pápežský znak skrížených kľúčov na zástavách chrámov, chrámovom náradí a pečiatke.

 

Kostol svätého Ondreja je jednou z dominánt mesta Komárno. Bol postavený v rokoch 1723-1734, na jeho výstavbu použili materiál z novozámockej pevnosti. Svätostánok mal neľahký osud, v roku 1848 počas veľkého požiaru mesta horel tri dni a sedem zvonov vo veži sa roztopilo a odtrhlo. Ďalšie škody napáchalo ťažké bombardovanie v roku 1849 a ľadochod. Obnova kostola trvala dvanásť rokov a skončila vysvätením ostrihomským arcibiskupom Jánosom Sczitovským. Interiér kostola bol obnovovaný v roku 1975 a strecha v rokoch 1990-1992. Na pamiatku veľkého zemetrasenia z roku 1763 sa každý deň o 15:00 rozozvučia jeho zvony. Kapacita kostola je viac ako 7000 veriacich.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Dóm sv. Mikuláša povýšil na baziliku apoštolský nuncius

Na Baziliku minor, v preklade menšiu baziliku, dnes povýšil Dóm sv. Mikuláša v Trnave apoštolský nuncius Mario Giordana. Giordana do Trnavy prišiel v mene Svätého Otca Benedikta XVI. “Povýšenie na baziliku zosobňuje vzťah Svätého Otca k Trnavskej arcidiecéze, ktorá je teraz ešte viac spojená s Ježišom,“ povedal veriacim Giordana.