Dóm sv. Mikuláša povýšil na baziliku apoštolský nuncius

Na Baziliku minor, v preklade menšiu baziliku, dnes povýšil Dóm sv. Mikuláša v Trnave apoštolský nuncius Mario Giordana. Giordana do Trnavy prišiel v mene Svätého Otca Benedikta XVI. “Povýšenie na baziliku zosobňuje vzťah Svätého Otca k Trnavskej arcidiecéze, ktorá je teraz ešte viac spojená s Ježišom,“ povedal veriacim Giordana. Ako dodal, je to zároveň dar pápeža pri príležitosti tristého výročia slzenia obrazu Panny Márie Trnavskej a má podnietiť veriacich k ešte väčšej úcte k Bohorodičke. Slávnostný akt povýšenia na baziliku sa uskutočnil v štvrtý deň deväťdňovej arcidiecéznej púte, po minulé roky novény, k Panne Márii. Po omši nasledovala procesia s obrazom.V rámci obradu Giordana prečítal slávnostný dekrét o ustanovení chrámu na baziliku minor v latinčine, ktorý následne odznel aj v slovenskom preklade. Stovky veriacich vnútri i pred bazilikou vyjadrili radosť nad touto udalosťou potleskom. Ako uvádza dekrét, s hodnosťou Bazilika minor sa spájajú práva a príslušné liturgické výsady, ale aj povinnosti, ktoré treba zachovávať. Medzi najdôležitejšie výsady patrí viac možností získania úplných odpustkov a tiež právo používať pápežský znak prekrížených kľúčov na zástavách, chrámovom náradí a pečiatke baziliky. Liturgia v bazilike musí mať vyššiu úroveň než v iných kostoloch, ktorú má zabezpečiť aj chrámový spevokol.Povýšenie dómu na baziliku sa uskutočnilo na žiadosť trnavského arcibiskupa Jána Sokola, ktorý zaslal pápežovi list pri príležitosti svojich 75. narodenín 9. októbra 2008. Dóm sv. Mikuláša je tak v poradí desiatou bazilikou na Slovensku. Znamená to, že splnil všetky kritériá, ktoré sa viažu na dosiahnutie tohto titulu – významnosť, veľkosť, návštevnosť i špecifický úkaz alebo objekt, ktorý sa s ním spája.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Našli hrob apoštola Pavla

Vatikánski archeológovia našli sarkofág, v ktorom sú zrejme pozostatky apoštola Pavla. Sarkofág asi pochádza z obdobia okolo roku 390 a objavili ho po nieko?koro?ných vykopávkach v Bazilike sv. Pavla za hradbami.