Konference Archeologie a veřejnost III

Sdružení Veřejná archeologie si Vás dovoluje pozvat k účasti na konferenci Archeologie a veřejnost III, Archeologická památková péče: mýtus nebo skutečnost? Která se bude konat ve dnech 31. 5.–2. 6. 2006 v klášteře Servítů Nových Hradech.Archeologie a veřejnost III navazuje na předchozí konference, které se
uskutečnily v roce 2004 v Albeři u Nové Bystřice, tehdy jako konference
studentská a v roce 2005 v Nových Hradech s názvem Archeologické lokality:
Chránit nebo oživit? Po deseti letech také nepřímo navazuje na konferenci v
Odrách s názvem Archeologická památková péče: legislativa a
skutečnost.

Archeologie a veřejnost III je určena širokému spektru
odborníků z oblasti památkové péče a managementu archeologického dědictví,
archeologům zabývajícím se popularizací archeologie, majitelům a správcům
archeologických nemovitých památek, provozovatelům archeoparků a muzeí pod širým
nebem, stavebníkům, pracovníkům v inženýrské přípravě staveb a územním
plánování, zástupcům státní a veřejné správy a také
studentům.

Archeologie a veřejnost III si v souvislosti s volbou
svého letošního tématu Archeologická památková péče: mýtus nebo skutečnost?
klade za cíl oživit diskusi o principech, standardech, současném stavu,
fungování a budoucnosti archeologické památkové péče nejen mezi archeology, ale
také mezi archeology, památkáři, veřejnou správou, majiteli či správci
archeologických nemovitých památek, pracovníky v inženýrské činnosti, územním
plánování a stavebnictví.

Archeologie a veřejnost III chce být
diskusní platformou pro zaintersované skupiny s cílem vytvářet a prohlubovat
povědomí o hodnotě a významu našeho archeologického kulturního
dědictví.

Úvodní referáty přislíbili:
Doc. Dr. Miloš Čižmář,
CSc: Ústav archeologické památkové péče Brno – pohled zpět a dopředuPhDr. Rudolf
Procházka: Záchrana archeologických památek na prahu 3. tisíciletí – etika,
věda, obživa?
PhDr. Jaroslav Peška: Dosavadní zkušenosti s naplňováním
archeologické památkové péče na Moravě
Mgr. Martin Tomášek PhD.: Akademie věd
a archeologická památková péče
PhDr. Michal Tryml: bude upřesněno
PhDr.
Matej Ruttkaj, CSc (Slovensko): bude upřesněno
Richard Ahlstrom, PhD. (USA):
bude upřesněno

Archeologie a veřejnost III
Archeologická památková
péče: mýtus nebo skutečnost?

Konference se bude konat v klášteře servitů
v Nových Hradech ve dnech 31.5.–2.6. 2006.
Ubytování v ceně
230–270Kč/noc
Stravování v ceně 165Kč/den plná penze
Konferenční poplatek:
pracující s příspěvkem 500Kč
Pracující bez příspěvku 600Kč
Student s
příspěvkem 300Kč
Student bez příspěvku 400Kč

Přihlášku a podrobnější
informace naleznete na http://verejna.archeologie.cz
Nejzazší
možný termín pro přijetí přihlášky: 15. 5. 2006 po tomto termínu příplatek
200Kč
Abstrakty v rozsahu 100–150 slov v českém a anglickém jazyce zasílejte
do 1. 5. 2006

organizátoři konference:
Michal
Bureš
Miroslava Šmolíková
Milan Kuchařík
Martin Nechvíle
Jan
Horák
Zuzana Křenková
Vlasta Králová
Martin
Meduna


Zdroj: www.obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Voda pramen života

Připravovaná mezinárodní konference Kroměřížské zahrady 2013 je svou náplní je již tradičně směrována k problematice obnovy, péče a soudobého využívání památek zahradního umění.

Muzea, památky a konzervace 2005

„Museums, Monuments and Conservation 2005“
Cílem studentské konference je umožnit výměnu zkušeností, představ a názorů z oblasti péče o kulturní dědictví. Na konferenci by tak měly zaznít názory konzervátorů-restaurátorů, technologů, muzeologů, historiků umění, architektů, archeologů a dalších. Jedině takto širokou výměnou názorů a poznatků lze zkvalitnit péči o naše společné kulturní dědictví.

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE Praha 2003

“RESTAUROVÁNÍ A OCHRANA PAMÁTEK”
Vážení přátelé a kolegové,
Rádi bychom vás informovali o připravované konferenci na téma Restaurování a ochrana památek, která by se měla konat 11. a 12. prosince roku 2003 v Praze. Touto akcí chceme navázat na studentskou konferenci konanou v loňském roce v Krnově a předešlých letech v Litomyšli.