Záchranné archeologické výzkumy a mechanismy, které je mají umožnit…

Ústřední pracoviště NPÚ a Archaia Brno o.p.s. Vás zvou na seminář k problematice záchranných archeologických výzkumů v městských památkových rezervacích a památkových zónách. 13. prosince 2007 v 9.30 hod Technické muzeum v Brně (Purkyňova 105)

Program:

Rudolf Procházka (Archaia Brno o.p.s.)
„Kauza Trnitá“

Blanka Veselá (ArÚ Brno)
„Trnitá“

Radmila Stránská (NPÚ ÚOP Brno)
„Trnitá pohledem památkové péče“

David Merta- Marek Peška (Archaia Brno o.p.s.)
„Kdo ničí ať platí, kdo platí poroučí??? Aneb archeologie v právním státě“

Michal Bureš (Archeo Pro o.p.s.)
„Případ Olympus“

Radek Široký (Zip o.p.s.)
„Historická předměstí Plzně jako aktuální archeologický problém“

Michal Zezula (NPÚ ÚOP Ostrava)
„Záchranný archeologický výzkum a jeho vymahatelnost (Zkušenosti z případu
Kaufland ve Frýdku a dalších podobných kauz v Moravskoslezském kraji)“

Richard Zatloukal (NPÚ ÚOP Olomouc)
„Archeologie vs stavebník nebo častěji archeologie vs archeologie?“

Peter Baxa (Pamiatkvý úrad SR)
„Pamiatková starostlivosť a archeológia“

Diskuse
1) Jak se chovat v obdobných případech (Trnitá a pod.):
• uvnitř archeologické obce
• navenek archeologické obce, vůči orgánům činným v památkové péči a místní samosprávě
2) Poučení z těchto případů, pokus o prevenci
• zlepšení dosavadního systému archeologické památkové péče (vytvoření portálu, v rámci kterého by byly evidovány jednotlivé archeologické akce se základními údaji…)
• změny v legislativě (zapracování konkrétních mechanismů do stávajícího zákona, případně do zákona nového…)
• stanovení ideálního úředního postupu od projektové přípravy až po realizaci výzkumu
(vytvoření, respektive doplnění existující metodiky…)

Diskusi přislíbili moderovat Zdeněk Dragoun a Jiří Varhaník
V jednání s příspěvkem či v diskusi: Karel Kašák (Archaia jih o.p.s.), Martin Tomášek (ArÚ Praha),
Jaroslav Peška (ACO Olomouc), Michal Tryml, Zdeňek Dragoun (NPÚ ÚOP Praha), Alena Knechtová
(NPÚ ÚP), Martin Ježek (ArÚ Praha), etc.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Konference Archeologie a veřejnost III

Sdružení Veřejná archeologie si Vás dovoluje pozvat k účasti na konferenci Archeologie a veřejnost III, Archeologická památková péče: mýtus nebo skutečnost? Která se bude konat ve dnech 31. 5.–2. 6. 2006 v klášteře Servítů Nových Hradech.

Forum Urbes Medii Aevi VII

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně a Archaia Brno o.p.s. si Vás dovolují pozvat na VII. ročník konference Forum Urbes Medii Aevi VII (Surovinová základna a její využití ve středověkém městě)

Památková péče, její vývoj a současné trendy

Na seminář s tímto názvem si dovoluje pozvat vás společnost pro obnovu a využití historických památek – Polypeje. Seminář, který je součástí projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady / Learn and Recover Castles in Europe, se uskuteční v úterý 13. prosince 2005 ve 14 hodin na Fakultě architektury v Brně, místnost A 118.