Komplexná prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči bude pokračovať aj v tomto roku

Obrázok k článku

Mesto Levoča pokračuje v komplexnej prestavbe Námestia Majstra Pavla. Ďalšie práce v rámci druhej etapy sa budú vykonávať v tomto roku, od mája až do decembra. Samospráva už vyhlásila verejné obstarávanie na dodávateľa prác, ich predpokladaná hodnota je približne jeden milión eur bez DPH. Ako vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, pôjde o rekonštrukcie povrchov niektorých ciest a chodníkov, vodovodu a vodovodných prípojok, odkanalizovania, elektrických rozvodov, verejného osvetlenia, ale aj prvkov drobnej architektúry. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 29. marca do 10:00.

V rámci postupnej obnovy Námestia Majstra Pavla sa už podarilo zrealizovať opravy v severnom parku. V roku 2013 ukončili práce v rámci prvej etapy prestavby námestia, zamerané boli na jeho južnú časť. S kompletnou rekonštrukciou východnej časti historického námestia začali stavbári v roku 2018. Ďalšími avizovanými prácami sa druhá etapa obnovy námestia ukončí. „Prestavba námestia v ďalšom období sa bude realizovať v závislosti od finančného potenciálu mesta,“ informovala samospráva. Tento projekt nie je financovaný zo zdrojov Európskej únie, mesto však získalo dotáciu z Ministerstva financií SR. Ako pre agentúru SITA doplnil primátor mesta Miroslav Vilkovský, za uplynulé roky išli do obnovy námestia približne tri milióny eur, a to z rozpočtu mesta, ministerstva aj Prešovského samosprávneho kraja.

Projekt vychádza z celkovej koncepcie rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla. Návrhu predchádzal architektonicko-historický prieskum, v rámci ktorého preštudovali jednotlivé vývojové fázy a zásahy do námestia. Tie zmeny námestia, ktoré na pôvodne trhové námestie mali pozitívny vplyv ako severný park či výsadba zelene po obvode námestia, sa samospráva rozhodla zachovať. Naopak, z námestia by chceli odstrániť viaceré zásahy z obdobia socializmu či historizujúce prvky, ktoré však nezodpovedali skutočnosti a histórii námestia.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.

Odpovede