Kláštor kartuziánov čaká obnova za takmer 400-tisíc eur

Múzeum Červený Kláštor na Zamagurí pripravuje obnovu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov. Projekt „Červený Kláštor – znovuzrodený“ má zásadným spôsobom zmeniť ich doterajšiu podobu. Priblížiť a „znovuzrodiť“ chce vybrané niekdajšie funkcie kláštora, ako bola výroba piva a medoviny či produktov z liečivých rastlín. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ako správca kláštora už hľadá dodávateľa prác. Podľa oznamu zverejnenom vo vestníku Úradu verejného obstarávania je celková predpokladaná hodnota zákazky 392 509 eur bez DPH. Projekt bude financovaný z fondov Európskej únie. Záujemcovia môžu predkladať svoje ponuky do 25. marca do 10:00. Práce na obnove by mali trvať viac ako rok.

Cieľom projektu je zatraktívniť pre návštevníkov dva objekty kláštorného areálu formou zážitkovej návštevy tejto kultúrno-historickej pamiatky. Zároveň chce múzeum vytvoriť podmienky pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Plánuje vytvoriť novú ponuku pre návštevníkov, v rámci ktorej oživí niektoré súčasti života mníchov v minulosti. Medzi ne patrí napríklad výroba piva a medoviny v kláštornom pivovare či fermentárni medoviny, a výroba produktov z liečivých rastlín v Cypriánovej lekárni. Múzeum sa zameria aj na výchovno-vzdelávacie aktivity určené deťom v kláštornej škole a poskytovať chce aj priestor pre hlbšiu a dlhšiu meditáciu bez významnejších zásahov civilizácie (Digital detox camp). Rovnako plánuje ponúknuť úplne prerobenú modernú a návštevnícky atraktívnu múzejnú expozíciu zloženú z troch častí. Priblíži v nej dejiny Červeného Kláštora, mníšske rády na Slovensku a dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku. Ako sa ďalej uvádza v oznámení vo vestníku, obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu, ale aj generovať výnosy. Tie by mohli umožniť ďalej pokračovať v obnove kláštorného komplexu.

História kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor (okr. Kežmarok) siaha do 14. storočia. Národná kultúrna pamiatka patrí k najvýznamnejším pamiatkam tohto druhu na Slovensku a je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR. Prvú expozíciu v kláštore zriadilo Východoslovenské múzeum Košice v roku 1966. V rokoch 1999 – 2007 v kláštore prezentovalo svoju expozíciu Ľubovnianske múzeum zo Starej Ľubovne. Od roku 2008 je návštevníkom sprístupnená múzejná expozícia, ktorú zriadil Pamiatkový úrad SR a nezisková organizácia Cyprian.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kláštor kartuziánov čaká komplexná rekonštrukcia

Najneskôr do troch rokov by mal Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore prejsť komplexnou generálnou opravou. Nezisková organizácia Cyprián, ktorá kláštor spravuje, pripravuje veľký projekt zásadnej rekonštrukcie objektu po viac ako 60 rokoch. „Chceme sa uchádzať o maximálny objem finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu vo výške takmer 2,5 milióna eur,“ povedal pre SITA riaditeľ n.o. Cyprián Milan Gacík. Rekonštrukčné práce v Kláštore kartuziánov by sa mali robiť v rokoch 2011 a 2012.

Odpovede