Horné Lefantovce mladší kaštieľ

Monumentálny barokovo - klasicistický trojtraktový kaštiel, prebudovaný z pôvodného staršieho objektu kláštora, obklopený anglickým par…

Červený Kláštor

Prevádzkovateľom kláštora je na základe zmluvného vzťahu s Pamiatkovým úradom SR od 1.1.2008 nezisková organizácia CYPRIAN, n.o.

Starý kláštor, Piešťany

Jednalo sa o unikátnu sakrálnu stavbu, ktorá mala v závere dve na seba šikmo priliehajúce presbytéria. Pôdorys kostola tak pripomína písm…