Nový cyklochodník spojí dve kultúrne pamiatky

Slovenskú obec Červený Kláštor a poľskú obec Śromowce Niźne spojí cykloturistický chodník. „Prešiel nám projekt v rámci slovensko-poľskej spolupráce, ktorý spojí dve kultúrne ustanovizne, a to drevený kostolík v Śromowciach Niźnych a Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore,“ povedal pre SITA starosta obce Červený Kláštor Štefan Džurný. Na slovenskej strane sa rozšíri a predĺži existujúci chodník od lávky cez rieku Dunajec až k Národnej kultúrnej pamiatke Kláštor kartuziánov. Na poľskej strane sa vybuduje chodník od lávky až ku drevenému kostolíku.

Lídrom projektu je obec Červený Kláštor. Ďalšími partnermi sú na poľskej strane gmina Czorstyn, powiat Nowy Targ a na slovenskej strane Štátne lesy Tatranského národného parku ako správca chráneného areálu Pieninské lipy. Náklady na celý projekt predstavujú takmer 0,266 mil. eur. Nový cykloturistický chodník sa začne stavať ešte tohto roku, dokončený by mal byť najneskôr na budúci rok. Obec Červený Kláštor plánuje v blízkej budúcnosti spojiť cykloturistickým chodníkom obce Červený Kláštor, Majere, mesto Spišská Stará Ves a poľský hrad Niedzica.

[mailpoet_form id="1"]

Súvisiace články

Kláštor kartuziánov čaká komplexná rekonštrukcia

Najneskôr do troch rokov by mal Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore prejsť komplexnou generálnou opravou. Nezisková organizácia Cyprián, ktorá kláštor spravuje, pripravuje veľký projekt zásadnej rekonštrukcie objektu po viac ako 60 rokoch. „Chceme sa uchádzať o maximálny objem finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu vo výške takmer 2,5 milióna eur,“ povedal pre SITA riaditeľ n.o. Cyprián Milan Gacík. Rekonštrukčné práce v Kláštore kartuziánov by sa mali robiť v rokoch 2011 a 2012.