Jasovskí premonštráti obnovia gymnázium na Kováčskej

Kláštorná knižnica v Jasove, foto: regionkosice.com

Rehoľa premonštrátov – Opátstvo Jasov obnoví Premonštrátske gymnázium na Kováčskej 28 v Košiciach. Ministerstvo školstva SR udelilo rádu premonštrátov súhlas, aby ako zriaďovateľ po rokoch opäť otvoril cirkevné gymnázium. „Je to pre nás premonštrátov historický okamih. Vraciame sa v tomto smere k svojmu poslaniu, Pred tromi rokmi, už keď som sa ujal funkcie opáta, mal som taký sen. Chcel som vrátiť do našich priestorov na Kováčskej ulici mladých ľudí, študentov a pedagógov. Atmosféra školy, vzdelávania podľa mňa k týmto nádherným historickým priestorom patrí, pretože gymnázium sídlilo v týchto miestach od nepamäti. Kováčska 28 v sebe nesie kus histórie nielen nášho rádu, ale celého mesta Košice,“ hovorí opát Rádu premonštrátov Ambróz Martin Štrbák.

Rehoľa vlastní priestrannú školskú budovu v centre mesta Košice po stáročia, cirkevné gymnázium v nej pôsobilo už od 17.storočia. Premonštráti spravovali gymnázium na Kováčskej od roku 1811. Objekt, v ktorom sídlilo gymnázium aj za socializmu, získali premonštráti v reštitúcii. Gymnázium zaniklo a cirkev dosiaľ komerčne prenajíma priestory.
„V prvej polovici 20.storočia sa pod naším vedením stalo Premonštrátske gymnázium inštitúciou s vysokou odbornou i pedagogickou úrovňou a významným pôsobením v meste. Určite chceme nadviazať na tradíciu kvality – kvalitu pedagógov aj študentov,“ hovorí opát. Gymnázium má otvoriť svoje brány od 2. septembra nasledujúceho školského roka.

Študenti a pedagógovia sa od septembra vrátia na prvé poschodie. Náklady na nevyhnutnú rekonštrukciu a úpravy odhaduje rád na 50 000 eur. Gymnázium bude mať od začiatku modernú počítačovú miestnosť a vybavenie tried. „Rekonštrukciu budeme financovať z vlastných zdrojov, privítame samozrejme akúkoľvek pomoc a podporu od sympatizantov a dobrodincov. Budeme sa snažiť využiť aj zahraničné zdroje, napríklad pomoc nemeckej biskupskej konferencie – Renovabis,“ hovorí opát.

„Jedinečnosť nášho gymnázia bude spočívať vo vyučovaní latinského jazyka a ako voliteľného predmetu gréckeho jazyka, ale takisto aj filozofie a základov myslenia. Pôjde teda o klasické gymnázium s vyučovaním latinského jazyka popri štandardnom vyučovaní základných dvoch cudzích jazykov, angličtiny a nemčiny,“ vysvetľuje opát. V súčasnosti pracuje opátstvo na vybudovaní kvalitného pedagogického tímu. Pod jeho dohľadom sa budú konať prvé prijímacie pohovory 13. a 16. mája 2013. Kritériá na prijatie do prvého ročníka budú na základe celkového prospechu žiaka a prospechu na koncoročných vysvedčeniach, výsledku z Testovania 9 a výsledkov prijímacích skúšok. Detailné kritéria na prijímacie skúšky budú zverejnené v mesiaci január na webovej stránke školy. V súčasnosti záujemcovia nájdu informácie na stránke www.opatstvojasov.sk.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Leles: Požehnanie kaplnky sv. Michala v kláštore premonštrátov

21. 07. 2004 – Dňa 20. júla sa v kláštore premonštrátov v Lelesi konalo požehnanie obnovenej kaplnky sv. Michala. Svätú omšu celebroval a obrad požehnania vykonal opát premonštrátskeho kláštora v Prahe na Strahove Michal Pojezdný. Koncelebrovali premonštrátski opáti zo Želiva, z Nové Říše, z Csorny (Maďarsko), administrátor premonštrátov z Gödöllö (Maďarsko), ďalej titulárny opát Dr. Herdics z Trstíc a mnohí kňazi z blízkeho i ďalekého okolia. Prítomní boli aj pozvaní hostia, ktorí pomáhali pri reštaurovaní kaplnky.

Prvé slovenské gymnázium – inštitúcia staršia ako Matica Slovenská

Pôvodná budova gymnázia V dnešnej dobe naozaj neuveriteľne znie fakt, že táto prvá stredná škola pôvodne Slovenské ev. a. v. gymnázium v Revúcej, vznikla a pôsobila len zo zbierok a milodarov slovenského ľudu. V učebniciach sa o týchto historických faktoch veľa nedozvieme a celkovo je trom slovenským gymnáziám z obdobia 1862 – 1875 venovaná veľmi malá pozornosť. Najdlhšiu existenciu a ako prvé bolo založené práve gymnázium v Revúcej, ktoré bolo ako jediné dobudované na úplné – osemtriedne…

Prvé slovenské gymnázium – inštitúcia staršia ako Matica Slovenská

Pôvodná budova gymnázia
V dnešnej dobe naozaj neuveriteľne znie fakt, že táto prvá stredná škola pôvodne Slovenské ev. a. v. gymnázium v Revúcej, vznikla a pôsobila len zo zbierok a milodarov slovenského ľudu. V učebniciach sa o týchto historických faktoch veľa nedozvieme a celkovo je trom slovenským gymnáziám z obdobia 1862 – 1875 venovaná veľmi malá pozornosť. Najdlhšiu existenciu a ako prvé bolo založené práve gymnázium v Revúcej, ktoré bolo ako jediné dobudované na úplné – osemtriedne.

Kultúrne centrum KSK pripravilo výstavu o Železnej ceste

Kultúrne centrum (KC) Košického samosprávneho kraja (KSK) pozýva záujemcov o fotografiu ale aj o kultúrne a historické pamätihodnosti a prírodné krásy regiónu na výstavu z Medzinárodného plenéra pre neprofesionálnych fotografov na historickej Železnej ceste. Vernisáž sa uskutoční 19. januára 2011 o 16:30 v Galérii na Strojárenskej ulici 3 v Košiciach. Medzi navštívenými miestami historickej Železnej cesty boli obce Jasov, Vyšný a Nižný Medzev, kúpele Štós a Smolník.