Diecézna historická knižnica na internete

12. marca 2007 – Banskobystrická diecézna historická knižnica v Kláštore pod Znievom sprístupnila svoj obsah a služby na internete. Preh?ad aktivít, priestorov a histórie návštevník nájde na adrese www.historickakniznica.sk.

Diecéznu historickú knižnicu biskupa Štefana Moysesa zriadil k 1. januáru 2003 banskobystrický diecézny biskup Rudolf Baláž ako kultúrnu, informa?nú, vzdelávaciu a vedeckú inštitúciu, ktorá pôsobí na území Banskobystrickej diecézy. Sídlom knižnice je v Kláštore pod Znievom budova, v ktorej bolo v rokoch 1869 – 1874 prvé slovenské katolícke gymnázium.


Diecézna historická knižnica má štatút neziskovej organizácie, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt ako aj výskumu, vývoja, vedecko-technických a informa?ných služieb.


(rp; nr)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Cenu za web získala verejná knižnica v Trenčíne

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži o najlepší web. Ocenenie v kategórii verejných a školských knižníc jej udelila odborná porota v súťaži organizovanej Spolkom slovenských knihovníkov. Porota sa pri hodnotení webov knižníc zameriavala na obsah, aktuálnosť a príťažlivosť stránky, ďalej na prehľadnosť, originálnosť a interaktivitu. Po trenčianskej krajskej knižnici získali od poroty najviac hlasov Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne a Zemplínska knižnica Trebišov. Porota udeľovala ceny aj webom odborných knižníc, v nej uspeli Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Univerzitná knižnica v Bratislave a Knižnica Vysokej školy manažmentu City University of Seattle. V oboch kategóriách porota hodnotila 24 knižníc. Najhoršie dopadli Školská knižnica pri Gymnáziu Hlinská v Žiline a Univerzitná knižnica Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Nová chránená dielňa na kníhviazačské práce v Nitre

NITRA/BRATISLAVA 31. januára (SITA) – Ľuďom v krízových situáciách odkázaným na sociálnu pomoc je určená nová chránená dielňa v Nitre. Chránená dielňa sv. Jozefa, ktorú 15. januára otvorila Diecézna charita v Nitre, je zameraná na kníhviazačské práce. V ponuke služieb sú zahrnuté opravy a reštaurovanie starých kníh, misálov, modliacich kníh a ďalších starých tlačí.