James Ensor – zo zbierok KBC banky, Belgicko

Reprezentatívna výstava v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy predstaví grafickú tvorbu jedného z najvýznamnejších predstaviteľov svetového expresionizmu – belgického maliara a grafika Jamesa Ensora (1860 – 1949), ktorého tvorba, dlho vnímaná bez súvisu s Gauguinom a Van Goghom, je dnes považovaná za jeden z kľúčov k umeniu 20. storočia.
Ensorovo unikátne nadčasové stvárnenie groteskných charakterov z neho urobilo najvýznamnejšieho predchodcu umenia expresionizmu a surrealizmu. Svojrázne námety karnevalových zástupov, ľudí v maskách, klaunov, či kostier pripravili cestu surrealizmu a dadaizmu; jeho techniky, predovšetkým ťah štetca a koloristický cit, ho spájajú s expresionizmom.

Okrem troch rokov štúdia histórie a náboženskej maľby na Bruselskej akadémii, prežil Ensor celý svoj život v rodnom Ostende. Začínal ako portrétista, neskôr sa stal členom avantgardnej skupiny Les XX, ktorej cieľom bolo presadzovať nové umelecké hnutia po celej Európe. Na prelome storočí konečne získal rešpekt a uznanie. Stal sa rytierom a bol mu udelený titul baróna. V posledných rokoch skladal hudbu, navrhoval scény pre balet a pokračoval v tvorbe až do konca života.
Svoje najslávnejšie svetoznáme dielo Kristus vstupujúci do Bruselu (dnes v Getty Art Museu v Malibu) vytvoril Ensor v roku 1888. Ukazuje satirický pohľad na druhý príchod Krista, ktorého víta dav ľudí v maskách, s heslami a transparentmi. Samotný Ensor sa identifikuje s trpiacim Kristom, ktorý má na obraze autorove črty. V tej dobe kontroverzné dielo bolo ukázané na verejnosti až v roku 1929.
Ensorova grafická tvorba prezentovaná na výstave v Bratislave zahŕňa alternatívu k obrazu Kristus vstupujúci do Bruselu (1898), biblické príbehy, portréty, krajiny a sarkastické podobenstvá o človeku, kriticky reflektujúce dobovú atmosféru.

James Ensor je v každom smere osobitým umelcom. Jeho dielo je naplnené jedinečným charakterom, vnímavosťou a introvertnosťou, intelektom a pracovitosťou, sarkazmom i jemnosťou. Nadčasové humanistické posolstvo ho robí aktuálnym aj pre dnešnú dobu a súčasného, laického i toho najnáročnejšieho diváka. Na Slovensku bude tvorba tohto génia v stvárnení ľudského charakteru prezentovaná po prvý krát.

V piatok 6. mája 2005 o 17h v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy, Kurátorka: Hildegard Van de Vende, Úvodné slovo: Leo Van de Gender, riaditeľ pre komunikáciu KBC banky, Belgicko, Výstava potrvá do 19. 6. 2005, Otvorené denne okrem pondelka: 11-18h.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

MALIAR ĽUDOVÍT PITTHORDT (1860-1946)

Komorná výstava Maliar Ľudovít Pitthordt (1860-1946) predstavuje život a tvorbu výtvarného umelca narodeného v Pezinku a neskôr žijúceho v Bratislave. Výstava nepredstavuje súborne zachovanú tvorbu maliara Pitthordta, prezentuje výber diel zastúpených v Galérii mesta Bratislavy, Slovenskej národnej galérii v Bratislave a Malokarpatskom múzeu v Pezinku /na výstave spolu 18 diel/.

Miloš Boďa

Miloš Boďa patrí k tým umelcom, ktorých tvorba sa nedá jednoducho zaškatuľkovať a jednostranne interpretovať. A aj dnes, keby sme chceli charakterizovať súčasnú autorovu výstavu, tak len za pomoci krajného zjednodušenia sa dá povedať, že je to výstava pohybujúca niekde medzi objektom a fotografiou.