Výstava Albína Brunovského – Retrospektíva predĺžená

Galéria mesta Bratislavy v spolupráci s Art Friends prezentuje od 8. 12. 2004 v Pálffyho paláci GMB na Panskej 19 kompletné grafické dielo (650 diel) a výber z malieb na dreve jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov dvadsiateho storočia – grafika maliara a ilustrátora Albína Brunovského.Vzhľadom na mimoriadny ohlas tejto výstavy, ktorú už navštívilo vyše 10 000 návštevníkov sme sa po láskavom súhlase majiteľov a inštitúcií rozhodli túto výstavu predĺžiť do nedele 6. marca 2005. K výstave je vydaná aj reprezentačná publikácia Súborné grafické dielo a katalóg Maľby na dreve.

Veríme, že milovníci umenia, ktorí zatiaľ nestihli pozrieť si výstavu tohto jedinečného umelca, využijú túto možnosť do 6. marca 2005. Galéria mesta Bratislavy je otvorená denne okrem pondelka od 11.00 – 18.00h.

Kurátor: PhDr. Ivan Jančár

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Albín Brunovský: Retrospektíva

Hlavné mesto SR Bratislava, Galéria mesta Bratislavy, Galéria Brunovský a ART friends si dovoľujú pozvať Vás a Vašich priateľov na vernisáž výstavy ALBÍN BRUNOVSKÝ: Retrospektíva
a uvedenie monografie Albín Brunovský: Kompletné grafické dielo 1960 – 1997 v piatok 10. decembra 2004 o 16h v Pálffyho paláci GMB na Panskej 19 v Bratislave

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch

ZKON NR SR . 13/1993 Z.z. o umeleckch fondoch
Nrodn rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zkone :
PRV AS
Prvne postavenie a poslanie umeleckch fondov … 1
(1) Na podporu tvorivej literrnej, vedeckej a umeleckej innosti sa zriauj tieto umeleck fondy :

a/ Literrny fond pre odbor tvorivej innosti v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televzie a zbavnho umenia s osobitnm zreteom na :
1. pvodn krsnu literatru
2. vedeck a odborn literatru
3. novinrstvo a novinrsku fotografiu
4. prekladatestvo
5. divadlo, rozhlas, film, televziu a zbavn umenie

Gabriel ŠTRBA

Tvorivé obdobie Gabriela Štrbu zasahuje dnes už do úctyhodného piateho desaťročia. Je neprehliadnuteľnou postavou súčasného slovenského umenia – predovšetkým grafiky, kresby a ilustrácie od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Ako absolvent pražskej „Umprumky“ , špeciálky prof. K. Svolinského, priniesol na slovenskú umeleckú scénu nové výtvarné prvky a rozdielne umelecké videnie.