Miloš Boďa

Miloš Boďa patrí k tým umelcom, ktorých tvorba sa nedá jednoducho zaškatuľkovať a jednostranne interpretovať. A aj dnes, keby sme chceli charakterizovať súčasnú autorovu výstavu, tak len za pomoci krajného zjednodušenia sa dá povedať, že je to výstava pohybujúca niekde medzi objektom a fotografiou. V Boďovom prípade, je ale veľmi dôležité zvýrazniť to „niekde medzi“, lebo ani objekt ani fotografiu nepoužíva v zabehaných a osvedčených intenciách.

Slovenská verejnosť si ho určite pamätá ako autora originálneho projektu zaliatych bankoviek, v sérii 37 polyesterových objektov v nominálnej hodnote 46 411, vtedy ešte federálnych korún. Zalievaným objektom, ktorých obsahom sú dotvárané fosílie hmyzu, vtákov a zvierat, zostal naďalej verný, ale ich prezentáciu obohatil o fotografie, ktoré ešte dôraznejšie mystifikujú morbídne (alebo pitoreskné ?) obsahy polyesterových objektov. Fotografiu nepoužíva len ako záznam krokov svojej originálnej technológie, ale použitím rôznych technických efektov a metód, ktoré sú skôr vlastné tradičnému obrazu, vytvára dielo, ktoré často len vzdialene odkazuje k pôvodnému odfotografovanému predmetu.
Série originálov a fotografií, modelov a ich fotografických zväčšenín sú na výstave prestriedané pre autorovu tvorbu z posledných rokov dôležitým cyklom: TV-Scream a sériou Portrétov, ktorých špecifikum tkvie taktiež v rafinovaných a pritom v tak jednoduchých efektoch objavených pri fotografovaní filmových záznamov.

Miloš Boďa pripravil výstavu, ktorá je vlastne dokumentom premeny pôvodného kabinetu biológie a kuriozít na umelecké dielo, či už ako secesného ornamentu naplneného hrou farieb a tvarov, alebo ako zrekonštruovaného príbehu nerozoznateľne balansujúceho medzi ľahkou fraškou či prísnou moralitou. Akoby na nás dýchol čas tajomného manierizmu, kedy sa zbierky (tzv. Kunst und Wunderkammern) zvláštnych podivuhodností, zo sveta prírody, či výsledkov ľudského umu spoločne vystavovali pre pobavenie, vzdelávanie a žasnutie. A úžas, ktorý sa vytratil z našich výstavných siení, sa v prípade tejto výstavy určite do nej vráti.

Miloš Boďa bude na dvoch podlažiach Pálffyho paláca Galérie mesta Bratislavy vystavovať diela z posledných desiatich rokov. Na výstave kurátorsky spolupracovala Beata Jablonská, kurátorka moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie.

Vernisáž: piatok 18. 3. 2004 o 17h v Pálffyho paláci GMB, Panská 19, Bratislava
Kurátorka: Beata Jablonská
Výstava potrvá do 24. 4. 2005
Otvorené denne okrem pondelka: 11-18h

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…