Hrdinovia a bratia / Heroes and brothers

Obnova.sk Fotografia

s potesenim vam oznamujeme otvorenie dalsej vystavy / it is our pleasure to announce you the opening of further exhibition of slovak sublabel program billboart gallery europe z cyklu / from the cycle HRDINOVIA A BRATIA / HEROES AND BROTHERS- umelci / artists radovan cerevka, jaro kysa, jozef tusan /sk – ke
– kuratorka / curator mira keratova /sk – bb
– trvanie / duration 08 / 03 / 2005 – 31 / 03 / 2005
– miesto bratislava / centrum (sancova ul. / krizovatka zabotova; landererova ul. / pressburgcenter; podhradie / nabr. l. svobodu) / place bratislava / centre (sancova st. / crossroad zabotova; landererova st / pressburgcenter; settlement round a castle / quay of l. svoboda)

Obnova.sk Fotografia

billboart gallery europe prezentuje ako uvodny projekt cyklu hrdinovia a bratia tri billboardove projekty mladych progresivnych kosickych umelcov radovana cerevku, jara kysu a jozefa tusana; vsetky prezentovane prace – igelith (2005), popshamil (2005) a untitled (2005) odkazuju k nedavnej udalosti americko – ruskeho summitu, ktory sa za velkej verejnej a medialnej pozornosti uskutocnil vo februari v bratislave; prezentovane prace, v kontexte cyklu hrdinovia a bratia, nepoukazuju na nacrtnute socio – politicke vztahy priamociaro, ani komplexnejsie, tematiku supervelmoci, ich dalsich suvislosti alebo zamerov adresuju skor cez prizmu vybranych reprezentantov – hrdinov a ich bratov, ich legiend, novohrdinov, antihrdinov, ikon, abstraktnych ikon, hybatelov, atd.; reflexia summitu bush – putin je teda rozrastrovanym dvojportretom najvplyvnejsich muzov sveta s pridanymi komiksovymi bublinami – tusanov projekt untitled vsak nepredstavuje lidrov la prima skandalozne, suchoparne, ani “ludsky”, ponuka ich snad ovela realnejsi profil – abstraktny, zahmleny pohlad na tak vzdialene postavy, o ktorych mozeme len tazko vobec tusit o com rozmyslaju, predstavovat si o com snivaju, a ako vieme paradoxne aj napriek tomuto neprekonatelnemu distancu vsak tito popredni decision makers, vyznamne zasahuju a formuju nase individualne zivoty; mozno pribuznym sposobom, uz vsak bez akychkolvek popisnych alebo blizsich dovysvetleni, ilustruje stretnutie na najvyssej bilateralnej urovni kysa; poster igelith rovnako metaforicky ponuka divakovi zobrazenie dvoch postav v strojenom, “statnickom”, spojeneckom geste podania ruky; postavy su takmer bez akychkolvek identifikacnych znakov, so sackami na hlave, a tak okrem uz spomenuteho, rolexky?, alebo zovialne, v danej situacii vsak nadradene gesto jednej z postav, mozu odkazovat aj k znamemu fotomaterialu z guantanamy, a do istej miery ilustrovat zdanlive ambicie pomyselneho novodobeho kuklux klanu, ktore zda sa su oproti starsej verzii (v zmysle etnickeho targetu) dnes zamerane smerom na arabsky svet; cerevkov poshamil, vyuzivajuci velmi citatelny jazyk vizualneho, v tomto pripade aj verbalneho cliche, komunikuje vyzvu, odmenu vyhlasenu ruskym interpolom za hlavu cecenskeho vodcu islamskych separatistov operujucich na kaukaze – shamila basajeva; cecensky narodny hrdina je tu, podobnym sposobom ako che guevara vo svete modneho a lifestyloveho priemyslu, prezentovany ako novodoba popikona;

/ as an introductory project of the cycle heroes and brothers presents billboart gallery europe three billboard projects of the young progressive artists from eastern slovakian city kosice – radovan cerevka, jaro kysa and jozef tusan; all presented artworks – igelith (2005), popshamil (2005) a untitled (2005) refer to the recent social event, with great attention of public and media worldwide, american – russian summit which held in bratislava in february 2005; within a context of a cycle heroes and brothers, presented works did not straightforwardly, nor comprehensively point out outlined socio – political relations, they did address the theme of superpowers, its further context and intentions rather through the prism of selected representatives – heroes and their brothers, their legends, neoheroes, antiheroes, icons, abstract icons, etc.; thus the reflection of summit bush – putin is shown as a rasterized doubleportrait of most influential men in the world, with added comix´s bubbles; tusan project untitled does not present leaders la prima in a scandalous, nor unimaginative, even not “humanly” way, nevertheless it offers perhaps far real profile – quite abstract, misty view of a remote, out of touch figures, of which one can just barely guess what are they thinking, or dreaming about; well paradoxically, even in spite of this impassable distance, those prominent decision makers significantly interfere and shape our individual lives; possibly similar way, but avoiding any further descriptive or nearer explanations, illustrates meeting on a highest bilateral level kysa; the poster igelith offers to viewer metaphorical alike image of two figures in an artificial, statesmanly, allied gesture of shaking hands; figures almost without any identification signs, with bags on their heads, so that beside mentioned, rolex?, or jovial, but in this particular situation quite superior gesture of one of a figures, may refer to well known photomaterial from guantanama, and in a certain way to illustrate seeming ambitions of imaginarily kuklux klan of modern times, which seems to be against oldfashion version (in a sense of ethnical target) oriented on arabic world; cerevka´s popshamil, using very clear and readable language of visual, as well as a verbal cliche, communicates appeal, reward of russian interpol for head of chechen leader of islamic separatists acting in caucasus – shamil basayev; the chechen national hero is here, in a similar way as che guevara in a world of fashion and lifestyle industry, presented as a modern popicon;

– viac info / more info www.billboart.org
– kontakt / contact info@billboart.org, 00421.905.511.582
– podpora / support akzent media, reprobittner, visegrad fund

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Radovan Čerevka (1980)

1999 – Fakulta umení, Tu, Košice, Ateliér slobodnej kreativity, prof. J. Bartusz

Radovan Čerevka bude na výstave finalistov Ceny Oskára Čepana 2005 prezentovať 2 nové práce, ktoré plynulo nadvazujú na tie staršie. Sú nimi videoinštalácia “Hmatateľný dôkaz” a pilotný objekt z cyklu”Reutersdrama”. Okrem toho premietne niekoľko videí /cc.4ks/, ktoré priamo každý svojím spôsobom odkazujú k Čečensko-ruskému konfliktu, prezentuje digitálnu tlač “POPSHAMIL” (variant bilbordu v rámci projektu Billboart Gallery Europe v roku 2005), „Hromadný útok na molotov kokteil 2001-2005 a ukážky pohľadníc z cyklu KAUKAZSKE NARODENINY (séria pohľadníc doplnená videom s rovnomerným názvom, ktorá vznikla v rámci workshopu Istroart, Bratislava 2004).

Disorientation – exhibition of Slovak contemporary visual art and graphical desi

Participating artists: Pavol Balik, Marcel Bencik, Erik Binder, Cyril Blazo, Pavol Cejka, Emil Drliciak, Patrik Illo Branislav Matis, Svatopluk Mikyta, Michal Moravcik, Jan Sicko, Exhibition: 2nd July 2005 – 30th July 2005
Opening Times: Wednesday – Saturday, 11.30am – 5.00pm
Globe City, 4th Floor, Curtis Mayfield House, Carliol Square, Tel: 0191 222 1 666, Free Admission. Curated by Mira Keratova

Všetko čo ste chceli vedieť o kultúre (ale báli ste sa opýtať)

Projekt Všetko čo ste chceli vedieť o kultúre (ale báli ste sa opýtať) prezentuje tri billboardové projekty v trashovej estetike, pripomínajúcej populárne bulvárne časopisy. Billboardy s tvárami populárnych slovenských celebrít, komunikujú dostupné, publikované citáty slovenských intelektuálov Samuela Abraháma, Tóna Popoviča a Martina Šulíka, ktorí sa pravidelne vyjadrujú k témam slovenskej kultúrnej politiky. Minikampaň Všetko čo ste chceli vedieť o kultúre (ale báli ste sa opýtať) je teda príspevkom k aktuálnym verejným diskusiám o stave súčasnej slovenskej kultúry, a to nielen v kontexte (snáď najreflektovanejšieho) problému STV vs. verejnoprávnosť, ale danom do oveľa širších súvislostí, vyjadrených napríklad iniciatívou “1000 slov o hodnotách a kultúre”; projekt má za cieľ adresovať akútne problémy a javy, pomenovateľné Huizingovými slovami ako “všeobecné oslabenie súdnosti”, a to v zmysle gradujúcich procesov duševného splošťovania a kontinuálneho rozvoja nezdravého, falošného rámca vkusu. Mnohí v tomto zmysle (ako nakoniec už aj spomínaný Huizinga), právom hovoria jedným dychom o kultúre a kríze – u nás ďalej oprávnene dávanej do súvisu nielen s vlastnou (povedzme dobovou) krízou hodnôt, ale aj so snahou o naozaj povážlivé usmernenie tejto situácie vedením nemiestnej kultúrnej politiky štátu, s jej často nekompetentými predstaviteľmi, a ich prinajmenšom diskutabilnými prístupmi k tomuto komplexnému problému.

Hrad Plaveč

Ako opevnené strážne miesto, ovládajúce dôležitú cestnú križovatku musel vzniknúť už v 12. storočí. Prvá nepriama písomná zmienka o hrade je v listine kráľa Belu IV. z roku 1269.