SNG: Slovenský mýtus

Výstava predstaví kľúčovú, ba osudovú tému slovenského výtvarného umenia 20. storočia – vizuálnym spôsobom stvárnené predstavy slovenskej pospolitosti o sebe samej, svojich počiatkoch a zmysle svojej existencie. Vďaka nej sa azda ozrejmí, do akej miery sú rozmanité podoby slovenského mýtu len romantickým anachronizmom, presahujúcim do modernej doby, či dokonca prejavom krízy kolektívnej identity, a do akej miery sú naopak jej prirodzeným hľadaním a definovaním. Túto v dejinách mnohokrát zneužitú tému, vlastne komplex tém pod strešným názvom slovenský mýtus, priblíži výstava a interdisciplinárne zostavený zborník–katalóg prostredníctvom širokej škály vizuálnych umeleckých diel: maľby, sochárstva, kresby, grafiky, fotografie, nových médií, filmu, ale aj artefaktov ľudovej kultúry, archívnych a historických dokumentov.

Esterházyho palác, Bratislava 1. a 2. poschodie, otvorenie výstavy: štvrtok 29. septembra 2005 o 17.00 hod., Esterházyho palác, Bratislava. Trvanie výstavy: 30. september 2005 – 28. február 2006, Kurátori výstavy: Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický, Alexandra Kusá.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

SNG: Slovenský mýtus

Výstava predstaví kľúčovú, ba osudovú tému slovenského výtvarného umenia 20. storočia – vizuálnym spôsobom stvárnené predstavy slovenskej pospolitosti o sebe samej, svojich počiatkoch a zmysle svojej existencie.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Kompresie Veroniky Rónaiovej v bratislavskej Galérii NOVA

Veronika Rónaiová (1951) je už takmer tri desaťročia stálicou na slovenskej výtvarnej scéne. Dobré základy získala už na Strednej škole umeleckopriemyselnej v ateliéri prof. Rudolfa Filu. V štúdiách pokračovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u profesorov O. Dubaya a V. Gažoviča.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny, jej rozvoj a obohatenie o avantgardné impulzy v 30. rokoch, prínos výtvarnej generácie obdobia vojny vyznievajúci ešte v 50. rokoch, progresívne neoavantgardné úsilia 60. rokov, viac-menej alternatívne podoby výtvarného umenia obdobia totality, tzv. novej maľby a sochy 80. rokov ako i multimediálne snahy záveru 20. storočia.

Majstrovské diela umenia 20. storočia zo zbierok SNG

Koncepcia reprezentatívneho výberu diel vychádza zo zámeru predstaviť najvýznamnejšie obsahové, formálne a významové okruhy, tendencie a štýlové metamorfózy v časovom slede jednotlivých desaťročí: od prežívania estetiky akademizmu, luminizmu, secesiou poznačeného symbolizmu, cez vznik a konštituovanie monumentalizačného úsilia národnej moderny…