Hrady a kaštiele sú na predaj

Viac ako 160 slovenských hradov, historických kaštieľov, meštianskych a ľudových domov či ďalších stavebných objektov…
…ktoré patria medzi architektonické kultúrne pamiatky, je pre zlé ekonomické podmienky štátu a obcí na predaj. Ich presný zoznam je zverejnený na internetovej stránke www.pamiatky.sk

zdroj www.pravda.sk, Pondelok 18. marca 2002

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Pamiatky hľadajú nových pánov

Ján Blažej, 2. 9. 2003
Za desaťročie na Slovensku zmenilo majiteľa 167 kultúrnych pamiatok, najmä kaštieľov, kúrií, ale aj meštianskych a ľudových domov a niekoľko hradov. V aktualizovanom katalógu Pamiatkového úradu SR je na predaj či prenájom ďalších 80 objektov.
Listujeme v zozname Pamiatkového úradu SR: Vígľašský zámok za Detvou, Považský hrad nad Považskou Bystricou, dva kaštiele a kúria v Markušovciach na Spiši, kaštieľ s parkom v Seredi, župný dom a kaštieľ v Turni nad Bodvou pri Košiciach, Františkánsky kláštor v Kremnici… Niektoré objekty sú k dispozícii dokonca iba za korunu.