latrán

(z lat. lateranus) opevnená ulica podhradia, spravidla cesta k hradu. Latrán, Český Krumlov