Fyzikálne vlastnosti dreva na výrobu huslí

Obnova.sk Fotografia

Husliari 16., 17. a 18. storočia, ktorí sa zaslúžili o mimoriadne zložitý a náročný vývoj huslí, boli iste aj prvými experimentátormi v oblasti fyziky a akustiky huslí. Okrem využívania nerozvinutej vedy tých čias, používali najmä svoje zmysly – hmat a sluch. Tí najúspešnejší mali asi perfektný hudobný sluch a neobyčajnú sluchovú pamäť, obzvlášť Antonio Stradivari. Majstrovská identifikácia zvuku vznikajúceho v dreve vrchnej a spodnej dosky, ktoré boli zručne vytvarované, sa stala po mnohé generácie husliarov až doteraz nedosiahnuteľná (Hutchins, 1983a).Po stáročia bolo drevo na výrobu huslí vyberané len na základe dlhoročných skúseností husliara. Okrem empirických poznatkov sú však známe fyzikálne a akustické metódy hodnotenia použitého materiálu, ktoré sa dostávajú do popredia s rozvojom vedy a techniky. Čoraz viac sa kladú požiadavky na výrobu kvalitných hudobných nástrojov, ale pre výrobu zvlášť majstrovských nástrojov, je otázka nie len estetických, ale hlavne akustických vlastností materiálu dominujúca.

Obnova.sk Fotografia

Pri posudzovaní kvality dreva vhodného na výrobu hudobného nástroja považujeme za vhodné zisťovanie relevantných fyzikálno-akustických charakteristík , ktorými sú akustická konštanta, hustota dreva, modul pružnosti (Rajčan 1998).
Hustota dreva udáva hmotnosť jednotkového objemu dreva pri určitej vlhkosti. Vypočíta sa z podielu hmotnosti mw a objemu dreva Vw, pričom hmotnosť a objem dreva je pri tej istej vlhkosti w.Moduly pružnosti vyjadrujú vnútorný odpor materiálu proti pružnej deformácii.
Ďalším ukazovateľom kvality dreva ako materiálu na hudobné nástroje je už spomínaná akustická konštanta A, označovaná aj ako konštanta vyžarovania.Čím má materiál vyššiu akustickú konštantu A, tým sa ľahšie splňuje požiadavka, aby mal malú hustotu a zároveň vysokú pevnosť. Akustickou konštantou je aj charakterizovaný útlm chvenia do okolitého prostredia vzduchu z dreva (MARČOK A KOL., 1988).

Autor: Ing. Vladimír Gubriansky
Foto: Internet

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Stradivari hviezda večná

Antonio Stradivari sa narodil v Cremone r. 1644. Roku 1667 zhotovil niekoľko huslí podľa vzoru svojho majstra Nikolu Amatiho a tiež ich jeho etiketou označil. Svojím menom začal husle označovať až r. 1670. Do roku 1690 pracoval málo, zaoberal sa štúdiom o stavbe huslí. Až od roku 1690 začal pracovať podľa svojho spôsobu: tvar jeho huslí je plnší , všetky diely jeho huslí sú súmernejšie, pomer výšky klenby dosky vrchnej k jej hrúbke pravidelnejší, i lak oveľa krajší než u jeho predchodcov.

V jaskyni v Gruzínsku objavili vlákna staré 34 000 rokov

Skupina archeológov a paleontológov objavila v jednej jaskyni v Gruzínsku zvyšky niečoho, čo by mohlo byť najstarším doteraz nájdeným kusom odevu. Ide o malé ľanové vlákna spred 34 000 rokov, ktoré podľa výskumníkov používali ľudia na výrobu oblečenia, košíkov či topánok. Niektoré vlákna boli dokonca nafarbené na čierno, sivo, tyrkysovo a ružovo.

Cín – Argentum Paupeum

Koncepcia: Ágnes Schramm, 15. marec 2005 – 5. jún 2005, SNG -Vodné kasárne, Bratislava, 2. poschodie, sála č. 7
Archeologické nálezy z obdobia antiky i stredoveké artefakty dokumentujú veľkú obľubu a široké možnosti využitia tohto materiálu.