Cín – Argentum Paupeum

Koncepcia: Ágnes Schramm, 15. marec 2005 – 5. jún 2005, SNG -Vodné kasárne, Bratislava, 2. poschodie, sála č. 7
Archeologické nálezy z obdobia antiky i stredoveké artefakty dokumentujú veľkú obľubu a široké možnosti využitia tohto materiálu. Boli to predovšetkým charakteristické vlastnosti ako mäkkosť, lesk a farba, ktoré ho predurčili stať sa stabilnou súčasťou nielen inventárov bežných domácností už v ranom stredoveku, ale aj liturgickými pomôckami obradných úkonov, od polovice 16. storočia najmä evanjelickej a reformovanej cirkvi (kalichy, kanvičky, svietniky, cibóriá).
Cinárstvo sa začalo udomácňovať aj na dnešnom území Slovenska po odkrytí cínových ložísk v našej teritoriálnej blízkosti v českom Rudohorí (Slavkov) v 10. storočí, i keď najviac sa ho privážalo od 15. storočia zo Sliezska, a najrozšírenejšie bolo v 17. – 18. storočí. Najvýznamnejšími strediskami cinárskych cechov boli Bratislava, Košice a Levoča, pričom boli časté aj rakúske, české a nemecké importy z dielní vo Viedni, Salzburgu, Plzni, Prahe a v Norimbergu.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Hrad Slovenská Ľupča

Hrad v Slovenskej Ľupči sa týči na strmom skalnom brehu nad obcou. Od stredoveku dodnes obývaný objekt predstavuje komplex stavieb z rôznych období, dokumentujúcich vývoj hradu od 13. do 19.storočia. Hrad vznikol pred rokom 1250 a pôvodne slúžil kráľovskej rodine ako poľovnícke sídlo. Neskôr menil majiteľov, ktorí ho prispôsobovali svojím požiadavkám, čoho dôkazom sú mnohé dostavby a prestavby.

Spišský hrad

Spišský hrad bol pôvodne župným hradom a prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1209. Stojí na mieste rozmerného hradiska z prelomu 1. a 2. storočia n.l.

Hrad Plaveč

Ako opevnené strážne miesto, ovládajúce dôležitú cestnú križovatku musel vzniknúť už v 12. storočí. Prvá nepriama písomná zmienka o hrade je v listine kráľa Belu IV. z roku 1269.

Slovensko na mapách v 16. – 20. storočí

Slovenské národné múzeum v Bratislave sprístupnilo 16. marca 2005 na Vajanského nábr. č. 2 unikátnou výstavou s názvom “Slovensko na mapách v 16. – 20. storočí” málo známu kartografickú minulosť Slovenska od začiatkov mapovania jeho územia v 16. storočí až do súčasnosti.

Cín – striebro chudobných

Toto pomenovanie vzniklo v 19. storočí, kedy rozvojom strojovej výroby sa stala produkcia cínových predmetov lacnejšia a tým dostupná širokým vrstvám konzumentov. To však už boli počiatky úpadku kedysi jedinečnej umelecko-remeselnej práce cinárskych majstrov.