Európsky festival umenia Zblíženia 2004

Obnova.sk Fotografia

2.4.2004 od 19:30 na Stanici Žilina-Záriečie
V rámci projektu Zbliżenia cestuje varšavské pouličné divadlo Makata (v Žiline známe z vystúpení v Maringotke v r.2001, Živý žilinský orloj v r. 2002 alebo Ceste do Stanice v r. 2003) po strednej Európe, stretáva ľudí, zbiera piesne a rituály do nového predstavenia. A samozrejme hrá. Na “hlavnom námestí” vedľa Stanice Žilina-Záriečie uvidíte Rozhovory, veľké pouličné predstavenie vychádzajúce zo svätojánskej tradície, pohanských zvykov a vôbec všetkého tajomného, čo ovládalo životy našich predkov. To všetko prostredníctvom chodúľov, ohňa, sugestívneho spevu a výborných poľských hercov, ktorí tiež hrajú v kapele Space Star Lovers.
2.4.2004 od 19:30 na Stanici Žilina-Záriečie
V rámci projektu Zbliżenia cestuje varšavské pouličné divadlo Makata (v Žiline známe z vystúpení v Maringotke v r.2001, Živý žilinský orloj v r. 2002 alebo Ceste do Stanice v r. 2003) po strednej Európe, stretáva ľudí, zbiera piesne a rituály do nového predstavenia. A samozrejme hrá. Na “hlavnom námestí” vedľa Stanice Žilina-Záriečie uvidíte Rozhovory, veľké pouličné predstavenie vychádzajúce zo svätojánskej tradície, pohanských zvykov a vôbec všetkého tajomného, čo ovládalo životy našich predkov. To všetko prostredníctvom chodúľov, ohňa, sugestívneho spevu a výborných poľských hercov, ktorí tiež hrajú v kapele Space Star Lovers.

Obnova.sk Fotografia

Tento rok sa po prvý krát vďaka podpore Medzinárodného višegrádskeho fondu dostáva výber z poľského festivalu Zblíženia aj na Slovensko. Festival prebehne v piatok 2.7.2004 od 19:30 v kultúrnom centre Stanica Truc sphérique v Žiline. Festival sem prichádza vďaka dlhodobej spolupráci poľského umeleckého združenia Makata z Varšavy a občianskeho združenia Truc sphérique zo Žiliny.

V roku 2004 prebiehajú v rámci festivalu Zblíženia objavné expedície v Poľsku, Slovensku a Ukrajine. Témou expedícií je objavovanie rusínskej kultúry. Preto expedície smerujú do oblastí, kde Rusíni prirodzene udržiavajú živé tradície (rodinné rituály – narodenie, svadba, smrť; rituály spojené so slnovratom a pod.). Na Medzinárodná skupina mladých ľudí bude počas expedícií zbierať najmä pôvodné piesne, ale aj zvyky, aby ich pouličné divadlo Makata pod režisérskym vedením Artura Lisa mohla použiť ako východiskový bod pre predstavenie, ktoré bude premierované v roku 2005.

Podľa Roba Blaška z občianskeho združenia Truc sphérique starobylé tradície a rituály stále priťahujú mladých ľudí, sú spôsobom nachádzania vlastnej identity a zároveň sú často inšpiračným zdrojom pre súčasné umenie, hlavne v oblasti spevu a hudby. Na druhej strane pri tomto projekte nejde o muzeálne zakonzervovanie tradícií, ale o ich pretavenie (transformáciu) do umeleckého jazyka. Nejde nám o umelé udržiavanie folklóru, ale o to, aby sme sa divákom prihovárali živým jazykom súčasného umenia. V tomto duchu je zostavený aj program Festivalu Zblíženia na Slovensku v tomto roku.“

PROGRAM 2.7.2004:
19:00 International Street Parade – festivalový happening v centre Žiliny
19:30 Otvorenie festivalu na Stanici a prezentácia expedície za slovanskými rituálmi
20:00 koncert A29 (SK)
20:30 koncert Swoja Droga (PL)
21:30 pouličné divadlo Makata (PL) – Rozhovory
22:30 koncert Space Star Lovers (PL)
23:00 ohňové predstavenie Manua Kea (SK)
23:30 DJ Woras (PL) a DJ Kuchta (CZ)

VSTUP VOĽNÝ

kontakt: Robo Blaško, Truc sphérique, 0907 425 221, robo@truc.sk

text & foto: Truc sphérique

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!