Pomôžme západu!

Obnova.sk Fotografia

Prvá zbierka balíčkov prvej pomoci pre západné krajiny
Vo štvrtok 22. septembra 2005 o 19.00 odchádza z kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie nemecké auto do berlínskej galérie westGermany s balíčkami prvej pomoci pre západ. Balíčky si môžte pozrieť na Stanici od 17.00 počas vernisáže.
Po prvýkrát sa balíčky prvej pomoci z východnej Európy posielajú ľuďom do západnej spoločnosti. Mladí ľudia, umelci aj ne-umelci z celej strednej a východnej Európy sa zúčastňujú na 4-mesačnom umeleckom projekte, organizovaným malou skupinou nemeckých študentov. Od St. Petersburgu po Žilinu vyrábajú účastníci balíčky prvej pomoci s vecami, myšlienkami a symbolmi, o ktorých si myslia, že ich ľudia zo západu potrebujú.

Obnova.sk Fotografia

„Samozrejme nemyslíme na peniaze, alebo zdravotné a hygienické potreby, ktoré obsahuje tradičný balíček prvej pomoci, ale hľavne na idealistické hľadisko a hodnoty.“ hovorí Sara Lehn, bývalá dobrovoľníčka kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie, momentálne začínajúca kurátorka v Berlíne, ktorá celý projekt vymyslela.

Balíčky sa po celý tento týždeň zhromažďujú v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie. V berlínskej galérii westGermany budú vystavené od 7.októbra, odkiaľ si ich budú môcť Berlínčania zobrať domov.

Obnova.sk Fotografia

Všetky vystavené diela budú zdokumentované a spracované do formy katalógu, dostupného na začiatku budúceho roku na www.stanica.sk. „Katalóg bude obsahovať aj rozhovory s ľuďmi z východného bloku, ktorí v minulosti dostali balíčky pomoci zo západu počas vojen a humanitárnych kríz. Často balíčky obsahovali nepotrebné alebo nepoužiteľné veci pre danú situáciu.“ dodáva Sara Lehn.

Projekt je podporený z programu Mládež Európskej únie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!