Umenie po našom z gymnázia Hlinská (Žilina)

V piatok 30. apríla 2004 od 17:00 sa na Stanici Žilina-Záriečie uskutoční verejná prezentácia umenia gymnazistov z Hlinskej.
Táto prehliadka študentskej duše a výbuchu tvorivosti nazvaná Umenie po našom má silnú tradíciu, ktorá spontánne vznikla na Gymnáziu Hlinská po Nežnej revolúcii, ako reakcia na možnosť slobodného a necenzurovaného umeleckého vyjadrovania sa mladých ľudí.V rámci čisto študentského programu a produkcie sa uskutoční vernisáž výtvarných diel, autorské literárne čítanie, divadlo malých javiskových foriem Čakanie na…, projekcia krátkych animovaných filmov, módna prehliadka, etnokoncert na záhrade Stanice, prezentácia Almanachu študentskej prózy a poézie.
Okrem iného budú premierované videofilmy, ktoré vznikli v rámci projektu Truc sphérique pre mladých nazvaného Art in Cube a na záver zahrá dídžej Mishek a spol.

Tradícia Umenia po našom začala v apríli 1990, kedy študenti gymnázia z Hlinskej (vtedy ešte Wolkerovej) po prvý krát spontánne pripravili slobodný a necenzurovaný umelecký happening na pôde školy. Odvtedy, vďaka iniciatíve pedagogičky Márie Erniholdovej, sa každoročne na konci apríla pokračuje v tejto tradícii a tento rok ide už o 14. ročník.

Teraz sa akcia prvý raz v histórii uskutoční mimo pôdy školy, aby sa presunula do verejného priestoru Stanice Žilina-Záriečie a bola sprístupnená širšiemu publiku.
Stanicu Źilina-Záriečie začali rekonštruovať do podoby kultúrneho centra bývalí študenti gymnázia Hlinská zoskupení v občianskom združení Truc sphérique, ktorí začínali s organizovaním kultúrnych aktivít práve na pôde Gymnázia Hlinská – svojej alma mater.

Celá akcia je sa uskutoční vďaka podpore European Cultural Foundation a programu Art for Social Change. Vstupné je voľné.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Európsky festival umenia Zblíženia 2004

2.4.2004 od 19:30 na Stanici Žilina-Záriečie
V rámci projektu Zbliżenia cestuje varšavské pouličné divadlo Makata (v Žiline známe z vystúpení v Maringotke v r.2001, Živý žilinský orloj v r. 2002 alebo Ceste do Stanice v r. 2003) po strednej Európe, stretáva ľudí, zbiera piesne a rituály do nového predstavenia. A samozrejme hrá. Na “hlavnom námestí” vedľa Stanice Žilina-Záriečie uvidíte Rozhovory, veľké pouličné predstavenie vychádzajúce zo svätojánskej tradície, pohanských zvykov a vôbec všetkého tajomného, čo ovládalo životy našich predkov. To všetko prostredníctvom chodúľov, ohňa, sugestívneho spevu a výborných poľských hercov, ktorí tiež hrajú v kapele Space Star Lovers.