Informačný seminár programu Kultúra (2007-2013)

Kultúrny kontatný bod Slovensko Vás srdečne pozýva na daľší informačný seminár k programu Kultúra, tentokrát zameraný špeciálne na oblasť kultúrneho dedičstva a pamiatkovej ochrany. Seminár vedie odborníčka z Prahy – Eva Lukášová. Možete si osvojiť aktuálne praktické informácie do budúcnosti a tiež sa dozvedieť viac o uspešných prebiehajúcich projektoch. Seminár je určený pamiatkárom, pracovnikom muzeí a podobných institúcii, študentom a tiež verejnosti so záujmom o pamiatkovú starostlivosť.

Informačný seminár programu Kultúra (2007 – 2013) zameraný na sektor kultúrneho dedičstva sa uskutoční


dňa 11. novembra 2009 o 14.00 h v kinosále Slovenskej národnej galérie (vchod do kinosály je z administratívnej budovy), Riečna1 Bratislava.


Seminár bude venovaný aktuálnemu programu EÚ na podporu kultúry a umenia, možnostiam získania grantov roku 2010, podmienkam a kritériám projektov.


Špeciálny hosť: Eva Lukášová, Česká kancelária programu Kultúra, Sekcia pre kultúrne dedičstvo, Národný pamiatkový ústav Praha.


Vašu účasť prosíme potvrdiť na adrese ccp@ccp.sk, tel. 02-5263 2871 alebo 02-2048 7701 najneskôr do 9. novembra 2009.


Cultural Contact Point, Theatre Institute, Jakubovo nam. 12, Bratislava


www.ccp.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zasadnutie Rady ministrov kultúry EÚ v Bruseli

V dňoch 15. – 16. novembra 2004 sa štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Ágnes Biró v sprievode generálneho riaditeľa sekcie medzinárodných vzťahov MK SR Igora Otčenáša a generálnej riaditeľky sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzany Mistríkovej zúčastní na zasadnutí Rady ministrov pre vzdelávanie, mládež a kultúru Európskej únie v Bruseli.

Odkaz na pergamene

Slovenská národná knižnica Odbor reštaurovania a konzervovania dokumentov
Archív literatúry a umenia Národný bibliografický ústav si Vás dovoľujú pozvať
na odborný seminár, workshop a výstavu Odkaz na pergamene