Na Bratislavskom hrade možno spoznať Dejiny Slovenska

Obrázok k článku

Slovenské národné múzeum (SNM) otvorilo na Bratislavskom hrade prvú časť výpravnej výstavy venovanej dejinám Slovenska. V expozíciách SNM – Historického múzea na Hrade možno nájsť prvú, archeologickú časť expozície Dejiny Slovenska pod názvom Od praveku po Veľkú Moravu. Ako ďalej agentúru SITA informovala Andrea Litváková, vedúca oddelenia prezentácie SNM – Historického múzea, expozícia “predstavuje dejiny, historické medzníky a udalosti spoločnosti, ako aj každodenný život ľudí obývajúcich územie dnešného Slovenska. V priebehu roka 2016 k výstave pribudnú ďalšie časti zamerané na stredovek a novovek”.

 

Výstava návštevníkov prevedie od počiatkov prítomnosti človeka na dnešnom území Slovenska v paleolite, cez zánik Veľkej Moravy na prelome 9. a 10. storočia nášho letopočtu až k zrodu stredovekej spoločnosti. “Spoločenský vývoj, technologickú a remeselnú úroveň obyvateľstva dokumentujú archeologické a antropologické nálezy, ktoré sú vystavené chronologicky a pochádzajú výlučne zo slovenského územia. Viaceré predmety predstavujú unikátne umelecko-remeselné diela, ktoré sú súčasťou celoeurópskeho kultúrneho a historického dedičstva,” uviedlo ďalej SNM v tlačovej správe. Výstava obsahuje približne 1 500 exponátov. Sú medzi nimi i unikátne archeologické nálezy, ako je zlatý náramok z doby rímskej zo Zohoru. Tento šperk z masívneho zlata je mimoriadnym umelecko-remeselným dielom v celoeurópskom meradle, ktorý patril germánskemu veľmožovi.

 

K výstave Dejiny Slovenska avizuje národné múzeum aj vzdelávací projekt Putovanie dejinami, ktorý sa špeciálne zameria na deti a ľudí so špeciálnymi potrebami. Ponúkne napríklad vzdelávacie programy pre školy, detského sprievodcu výstavou, špeciálne hmatové prvky a audiosprievodcu. SNM výstavu bližšie predstaví učiteľom 22. marca.

 

Priestory zrekonštruovaného paláca Bratislavského hradu, ktoré spravuje Kancelária Národnej rady SR, využíva vo veľkej miere SNM – Historické múzeum. Okrem zriadenia reprezentatívnej expozície Dejín Slovenska a rozšírenia výstavných priestorov bolo súčasťou obnovy paláca aj vybudovanie moderných depozitárov. V roku 2015 sa vybudovali dva depozitáre – militárii, skla, keramiky a porcelánu. Tento rok k nim majú pribudnúť tri depozitáre venované kombinovaným materiálom, papieru a obrazom. Celý projekt je financovaný v rámci dlhodobého prioritného projektu Ministerstva kultúry SR. Popri expozícii Dejiny Slovenska možno na Hrade vidieť aj ďalšie výstavy: do 30. júna výstavu
Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – reformátor slovenskej spoločnosti, do konca marca Prvá svetová vojna. Tragédia, ktorá postihla všetkých a tiež stále expozície venované histórii Hradu, jeho obnove, ale aj vyobrazeniam a hradnej obrazárni.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články