Dni starej hudby 2012 – Monteverdi a jeho doba

Claudio Monteverdi

17. ročník Dní starej hudby sa dramaturgicky zameriava na hudbu druhej polovice 16. a prvých desaťročí 17. storočia. V centre pozornosti je Claudio Monteverdi a hudba jeho súčasníkov, či autorov nasledujúcej generácie.
Claudio Monteverdi (1567 – 1643) je jednou z najväčších osobností európskej kultúry. Napriek 400-ročnej časovej vzdialenosti od súčasnosti sa nám jeho hudba prihovára svojou nádherou, intenzitou a dramatickým nábojom, dojíma a vzrušuje. Je produktom skladateľa, žijúceho na prelome hudobnej renesancie a baroka, skladateľa syntetizujúceho a zároveň poukazujúceho svojou tvorbou do ďalekej budúcnosti.
Hoci to nebol on, kto vytvoril dielo považované za prvú operu v dejinách hudby, v Monteverdiho tvorbe zaznamenal žáner opery svoje prvé vrcholy. Pre dejiny hudby má popri hudobno-dramatickej tvorbe veľký význam aj jeho deväť kníh madrigalov i sakrálna tvorba.
Dni starej hudby 2012 sú – i keď vo veľmi skromnom rámci piatich koncertov – sondou do hudobných žánrov, ktoré Monteverdi svojou tvorbou profiloval. Na koncerte 1. júna zaznie Lamento d´Arianna / Ariadnin nárek – jediný zachovaný fragment z opery Arianna (1608), a vypočujeme si aj ukážky z jeho madrigalovej tvorby.
Ťažiskom dramaturgie je však Monteverdiho duchovná hudba, medzi mnohými dielami tohto žánru aj Vespro della Beata Vergine / Mariánske nešpory (10. júna), jeho najvýznamnejšie sakrálne dielo, jedinečné nielen z hľadiska rozsahu, ale aj komplexnosťou koncepcie a silou výrazu, predznamenávajúce a porovnateľné len s najväčšími sakrálnymi dielami neskorších období. . Dielo, ktoré v Bratislave zaznie po prvý raz podľa zásad historicky poučenej interpretácie, bude patriť nesporne medzi veľké udalosti nášho hudobného života.
Tak, ako naznačuje téma DSH 2012, zaznie v rámci festivalu aj hudba Monteverdiho súčasníkov, ktorí vytvárali hudobné zázemie a atmosféru doby, keď hudba, napriek početným vojnovým udalostiam či epidémiám, zažívala mimoriadny rozkvet, ktorého dôsledkom je priam neprehľadné množstvo prekrásnej hudby hodnej znovuobjavenia.
Tvorba Claudia Monteverdiho si ako každá hudba vyžaduje vynikajúcich, no v hudbe obdobia prelomu 16. a 17. storočia osobitne skúsených interpretov. Dramaturgii Dní starej hudby sa podarilo získať renomované súbory a jednotlivcov, ktoré sú zárukou vysokej kvality a mimoriadnych zážitkov z predvedených diel: francúzsky súbor IL BALLO (1. júna), americko-nemecko-slovensko-český ENSEMBLE PHOENIX MÜNCHEN (6. júna), poľsko-rakúsko-grécky súbor PANDOLFIS CONSORT (9. júna), české COLLEGIUM 1704 (10. júna) a akúsko-nemecko-belgicko-anglicko-švajčiarsky vokálny súbor CINQUECENTO Renaissance Vokal (11. júna) reprezentujú najvyššiu kvalitu v oblasti súčasnej interpretácie hudby z polovice druhého tisícročia nášho letopočtu.
Festivalový program doplnia dve na seba nadväzujúce podujatia v spolupráci so ZUŠ Ľudovíta Rajtera, na ktorých žiaci tejto školy budú v rámci tvorivej dielne (4. júna popoludní) so súborom Musica aeterna spoločne skúšať a zároveň sa oboznámia s historickou podobou svojich moderných nástrojov. Nadväzne na koncerte (4. júna večer) uvedú spoločne so súborom Musica aeterna program z tvorby starých majstrov.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.