Deň múzeí: Oravské múzeum P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín

Turzov remeselnícky jarmok – predvádzanie starých remesiel spojené s vystúpeniami šermiarskych skupín, folklórnych súborov a divadiel s historickým námetomMiesto konania: Oravský hrad
Dátum konania: 30.4. – 1.5.2005
Vstupné: zdarma

Rozprávkovo-strašidelný hrad – akcia pre deti mladšej vekovej kategórie
Miesto konania: Oravský hrad
Dátum konania: 29.5.2005
Vstupné: deti do 6 rokov zdarma, školské zájazdy zľava 50%

Literárny večer – venovaný M.Kukučínovi
Miesto konania: expozícia P.O.Hviezdoslava Dolný Kubín
Dátum konania: 30.5.2005

18. mája 2005 účasť na Medzinárodnom dni múzeí v Pribyline, účinkovanie v kultúrnom programe

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Deň múzeí: Slovenské národné múzeum

Archeologické múzeum
Tvorivé dielne na tému: Pravek očami detí – deti sa oboznámia s archeologickými pamiatkami i európskeho významu, ktorými sa budú inšpirovať a pretavia ich podľa svojej fantázie do hliny. Súčasťou akcie bude aj audiovizuálny program Po stopách pravekého človeka. Najlepšie práce budú vystavené na výstave Pravek očami detí II – 21.5.2005

Deň múzeí: Východoslovenské múzeum

PRÍRODA KARPÁT
Expozícia venovaná prírode karpatského regiónu. V geologickej časti sú prezentované hmotné doklady z historickej geológie, paleontológie a mineralógie. Botanická a zoologická časť expozície prezentuje doklady o výskyte rastlinných a živočíšnych druhov vo vzájomných ekologických väzbách.
(Hviezdoslavova č. 3)