Deň múzeí: Banská Bystrica

ŠVK – Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica, Osvald Zahradník – divadelný a rozhlasový dramatik – spoločenské stretnutie v rámci cyklu Osobnosti, Miesto konania: spoločenská sála ŠVK, Dátum konania: 2.máj 2005 o 16,00 hod. Vstupné: zdarmaMikuláš Kováč – významný banskobystrický básnik – prednáška pre študentov stredných škôl o významnom banskobystrickom básnikovi, prozaikovi, dramatikovi, publicistovi
Miesto konania: expozícia Múzeum – domov múz
Dátum konania: 16. máj 2005
Vstupné: zdarma

Múzejný happening – múzejný happening múzeí banskobystrického kraja – verejná prezentácia múzejnej práce, poslanie múzeí, súčasná situácia, atď.
Miesto konania: Námestie SNP, Banská Bystrica
Dátum konania: 17. máj 2005 od 10,00 do 16,00 hod.
Vstupné: zdarma

Medzinárodný deň múzeí – Deň otvorených dverí v múzeu – bezplatný vstup do všetkých expozícií múzea
Dátum konania: 18. máj 2005
Vstupné: zdarma

Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica
Múzeá sú tu pre Vás – happening múzeí, predstavenie vybraných zbierkových predmetov, predaj propagačného materiálu, ukážky rozkladania a skladania zbraní z II. svetovej vojny, výšivky z Detvy, hrnčiarsky majster z Novej bane a z Lučenca, prehliadka historických motocyklov VETERAN KLUBU, tvorivé dielne: kreslenie vlastného erbu, modelovanie stredovekých nádob z hliny, maľovanie nástenných jaskynných malieb…
14,00 hod. – vystúpenie detského folklórneho súboru Matičiarik
Miesto konania: Námestie SNP, Banská Bystrica
Dátum konania: 17. máj 2005 od 10,00 hod. do 15,00 hod.

Múzeum SNP Banská Bystrica
Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej a literárnej súťaže pri príležitosti 60. výročia oslobodenia stredného Slovenska. Ocenené výtvarné práce budú vystavené v priestoroch múzea a literárne práce publikované v dvojtýždenníku Bojovník a v bystrickom Permone
Miesto konania: kinosála múzea
Dátum konania: 11. máj 2005 o 10,00 hod.

Putovanie historickou a povstaleckou Banskou Bystricou – III. ročník, vedomostná súťaž pre žiakov 9-tych ročníkov ZŠ

Medzinárodný deň múzeí – bezplatný vstup do expozície Múzea SNP, lietadla Li-2 a expozície v Nemeckej
Dátum konania: 18. máj 2005

Múzeá sú tu pre Vás – podujatie zamerané predovšetkým pre žiakov a študentov, ako aj pre širokú verejnosť s dôrazom na potencionálnych donátorov , prezentácia a propagácia činností múzeí ako živých inštitúcií, ktoré sú v prvom rade správcami hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Múzeum sa bude prezentovať svojimi publikáciami a propagačnými materiálmi, ukážkami dobových odevov z depozitára múzea a ukážkami konzervátorských prác.
Dátum konania. 18. máj 2005 od 10,00 do 16,00
Miesto konania: Námestie SNP, Banská Bystrica

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Deň múzeí: Trnava, Žilina

Západoslovenské múzeum Trnava, Noc v múzeu – Svetlo v tmách – v rámci toho sú pripravené podujatia a prehliadka expozícií a výstav a to: 20,00 – vernisáž výstavy Petrolejové lampy a výstavy Naiva z Kovačice, 21,00 – 21,30 Performance pre fotografov: Svetlá v oknách múzea, 22,00 Večer poézie v spolupráci s Literárnym klubom Trnava, 24,00 Polnočný koncert a počas večera bude možné vypiť si kávu alebo čaj v štylizovanej kaviarničke na II. poschodí múzea, Dátum konania: 14. máj 2005 od 19,30 do 01,00 hod. Vstupné: zdarma

Deň múzeí: Kremnica, Levice, Liptovský Mikuláš

NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
18. máj 2005:

– vstup do všetkých expozičných a výstavných priestorov zdarma
– o 9,45 hod. – vystúpenie sokoliarskej skupiny sv.Bavona z Banskej Štiavnice, krátka prednáška o ochrane prírody a o živote dravcov, ukážka výcviku dravých vtákov a možnosť vyskúšať si prácu s dravcami (repríza tohto programu sa uskutoční špeciálne pre žiakov kremnických škôl pre sluchovo postihnutú mládež a osobitnej školy).

Deň múzeí: Šarišské múzeum Bardejov

Deň remesiel – akcia zameraná na ukážky prác remeselníkov, výroba keramiky, točenie píšťaliek, šindliarstvo atď., o 14,00 hod. – vystúpenie folklórneho súboru Topľan. Miesto konania: skanzen Bardejovské kúpele. Dátum konania: 15. mája 2005, Vstupné: 40,- Sk, zľavnené 20,-Sk a 10,-Sk