Ministerstvo kultúry prijíma žiadosti o dotácie na rok 2018 v podprograme 1.6

Obrázok k článku

Cieľom podprogramu je prispieť žiadateľom na modernizáciu a komplexnú rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok zaradených do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy k 31. 7. 2017.
Zoznam vznikol v spolupráci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ministerstva a samosprávnych krajov. Predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné národné kultúrne pamiatky v zastúpení jednotlivých druhov, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Zoznam je prílohou uverejnenej výzvy tohto podprogramu na webovom sídle ministerstva v sekcii podpora projektov, dotácie.

Prijímateľ dotácie je prijímateľ dotácie je povinný pri použití dotácie dodržať ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, k žiadosti je potrebné priložiť stavebný rozpočet a projektovú dokumentáciu v elektronickej forme. Prijímateľ dotácie nemôže vykonávať hospodársku činnosť v predmetnej nehnuteľnosti, tzn. neprenajíma viac ako 20% z plochy, alebo 20% z celkového času. Prijímateľ dotácie sa zároveň zaviaže sprístupniť predmetnú nehnuteľnosť verejnosti a zabezpečiť jej vhodnú a primeranú prezentáciu. Minimálna výška poskytovanej dotácie je 150 tis Eur a maximálna výška je 950 tis Eur. Termín na predkladanie žiadostí je do 16. marca 2018.   

Všetky bližšie a potrebné informácie o jednotlivých výzvach nájdete na stránke MK SR v časti Podpora projektov/Dotácie.

zdroj: referát styku s médiami MK SR, ilustračné foto: WIKI

 


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.