Bojná - kniežacie centrum starých Slovanov

Obrázok k článku

Výstavný pavilón Podhradie, Žižkova 16, Bratislava, od 8. 3. 2010 do 30. 9. 2010.Slovanské hradisko Valy v Bojnej (okres Topoľčany) sa v ostatných rokoch stalo jednou z odborne i mediálne najsledovanejších archeologických lokalít na Slovensku. Hoci opevnenie bolo dávno známe, do širšieho povedomia vstúpilo až v posledných dvoch desaťročiach vďaka novým nálezom, ktoré objavili amatérski zberatelia. Časť z nich sa podarilo zachrániť a začleniť do zbierok archeologických inštitúcií (Slovenské národné múzeum – Archeologické múzeum, Archeologický ústav SAV Nitra, Ponitrianske múzeum Nitra), časť skončila v súkromných zbierkach.Lokalita je predmetom archeologického výskumu pod vedením K. Pietu z Archeologického ústavu SAV Nitra. Výsledky výskumu značne doplnili známe poznatky a priniesli nové, nečakané informácie o fortifikácii a sídliskovej štruktúre hradiska. Aj pri úplnej absencii písomných prameňov dokázali, že hradisko bolo už pred vznikom Veľkej Moravy sídlom miestnej slovanskej elity, ktorá stála na počiatku kryštalizácie slovenského národa.V bohatom nálezovom fonde z výskumu, ktorý dnes obsahuje tisíce položiek, je zastúpené poľnohospodárske náradie, remeselnícke nástroje, predmety bežnej potreby a militáriá. Samostatnú skupinu predstavujú ozdoby opaskov a súčasti jazdeckého postroja, ktoré sú dôkazom bohatstva príslušníkov miestneho kniežacieho rodu.Úplne nečakané sú ďalšie nálezy: doklady kresťanstva pochádzajúce z dôb pred príchodom Cyrila a Metoda. Ide predovšetkým o pozlátené tepané plakety, ktoré v rámci nálezov z raného stredoveku predstavujú unikátne artefakty v celoeurópskom meradle. Ich predlohy nájdeme v západnej Európe, predovšetkým v karolínskom prostredí. Rovnako významný je bronzový zvon z kresťanského kostola, najstarší známy zvon na slovenskom území.Výsledky archeologického výskumu hradiska dokazujú, že v 8. – 9. storočí n. l. slúžilo ako dôležité mocenské, remeselnícke a obchodné centrum hornej Nitry, porovnateľné s najvýznamnejšími súvekými lokalitami. Bojná patrí k výnimočným ranostredovekým náleziskám svojho druhu v strednej Európe. Napriek tomu, že archeologický výskum hradiska ešte nie je ukončený, už dnes možno povedať, že priniesol objavné poznatky dosiaľ zdanlivo nenávratne utopené v hĺbke dejín.Výber z bohatého nálezového fondu hradiska v Bojnej bol už predstavený na výstavách v Nitre a v Brne. Výstava v Bratislave je doplnená o exponáty pochádzajúce zo zbierok SNM – Archeologického múzea a tiež o najnovšie artefakty získané počas archeologického výskumu lokality.Autori: Vladimír Turčan, Katarína TomčíkováZdroj: www.snm.sk


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Obrázok používateľa uskalienka
Offline

NITRA 13. marca (SITA) – Nálezy z archeologickej lokality Bojná v okrese Topoľčany vystavia v Podunajskom múzeu v Komárne. Výstavu Bojná - významné kniežacie centrum starých Slovanov otvoria 8. apríla a potrvá do 11. júna. „Prezentovať chceme najnovšie nálezy, no chýbať nebudú ani najväčšie skvosty, ktoré sa na Bojnej našli,“ povedal pre agentúru SITA vedúci výskumu Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Návštevníci výstavy budú môcť vidieť originály dnes už známych pozlátených plakiet z 9. storočia, ktoré pravdepodobne zdobili prenosný oltár. Dokladajú kresťanstvo a písmo na našom území ešte pred príchodom Cyrila a Metoda. V Komárne vystavia aj odlievaný bronzový zvon z kresťanského kostola, bohatú kolekciu zbraní, výstroj elitných slovanských bojovníkov, ostrohy, šípy, sekery, ale aj šperky, keramické nádoby či železné poľnohospodárske predmety. Samotný výskum priblíži obrazová dokumentácia.

Nálezy z Bojnej mala verejnosť prvý raz možnosť vidieť v roku 2006 v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Odvtedy ich prezentovali v roku 2008 v Brne a v rokoch 2009 – 2010 v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. „Vykopávky za posledné štyri roky priniesli enormné množstvo nálezov, ktoré sú stále v centre pozornosti odborníkov u nás aj v zahraničí. Nálezy sa reštaurujú v nemeckom Mainzi a na našom pracovisku v Archeologickom ústave v Nitre,“ uviedol Pieta.

Systematický archeologický výskum sa v Bojnej začal v roku 2007. Vyvrátil hypotézu, že Nitra bola jediným vtedajším mocenským centrom na území Slovenska. V Bojnej existovala začiatkom 9. storočia aglomerácia troch hradísk, ktoré pravdepodobne zanikli násilnou cestou, pretože sa tu našli stopy po požiari, šípy a ukryté poklady. Obrovské množstvo pozoruhodných nálezov dokazuje, že Bojná bola sídlom miestneho kniežacieho rodu. Jedným z najzaujímavejších vlaňajších nálezov bolo koncové kovanie pošvy meča, bohato zdobené striebrom. Znázornené sú na ňom vzlietajúce sokoly.

Archeologický výskum v Bojnej v okrese Topoľčany bude pokračovať aj v ďalších rokoch. Slovenská akadémia vied vyčlenila vo svojom rozpočte financie na terénny výskum na tento rok. Na roky 2012, 2013 a 2014 sa archeológom sa podarilo získať peniaze v rámci projektu, ktorý schválila Agentúra na podporu výskumu a vývoja.

Voľby prehliadania komentárov

.

Bojná Valy

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.