Charakteristika krovov Mudrochovho mlyna

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Prvý starší krov je historický, hambálkový, s postrannými stojatými stolicami. Krov má päť plných väzieb, medzi ktorými je rôzny počet medziľahlých. Vyskladané sú od polvalbového ukončenia 1 plná +2 medziľahlé +1 plná +2 medziľahlé +1 plná + 4 medziľahlé +1 plná + 3 medziľahlé + 1 plná + 4 medziľahlé + 1 plná, pozn. podľa pôdorysu krovu. Charakteristická plná priečna väzba má väzný trám kampovaný na jednoduché pomurnice. Na konce väzného trámu sú šikmo čapované krokvy, ktoré vo vrchole sú vzájomne spojené vrcholovým čapom, ktorý je fixovaný dreveným kolíkom. Celú plnú väzbu v priečnom smere stabilizuje v polovici výšky krovu hambálok, ktorý je plytko zhora plátovaný na postranné väznice stolíc a do krokiev je šikmo čapovaný s fixáciou spoju dreveným kolíkom. Laterálne stojaté stolice tvoria väznice zhora čapované do stĺpikov v plných väzbách. Tieto stĺpiky laterálnych stolíc sú rovno čapované do väzných trámov. Zavetrenie zabezpečujú symetrické pásiky, nakladané na rámy stolíc z vnútornej strany. Pásiky sú so stredovou väznicou a stĺpikmi spojené šikmými čapmi s fixáciou spoju dreveným kolíkmi. Priečnu väzbu dopĺňajú podkrokvové vzpery, ktoré sú šikmo čapované s väzným trámom. Táto podkrokvová vzpera je šikmo plátovaná so stĺpikmi postranných stolíc a ukončená je pri hambálku, s ktorým je spojená nekrytými rybinovými plátmi s fixáciou drevenými kolíkmi. Medziľahlá väzba nemá väzné trámy, ale po stranách krátčatá zachytávané rovným čapom do pozdĺžnych výmen, ktoré sú taktiež rovným čapom spojené s väznými trámami plných väzieb. Krokvy sú navzájom spájané vrcholovým čapom (na ostrih). Hambálky sú plytko plátové do stredových väzníc a šikmo čapované do krokiev. V týchto väzbách, rovnako ako v plných, sú hambalky v rovnakej výškovej úrovni. V polvalbovom západnom ukončení strechy sú v úrovni hambálkov prvé väzby dodatočne stužené roštom z priečne orientovaného hambálku, výmen a dvoch diagonálne orientovaných hambálkov. Krov bol nakladaný zo západnej polvalbovej strany smerom na východnú stranu ku štítovému múru oddeľujúceho obytnú časť od mlynice. Tesárske značenie v rámci krovu je (pozn. vidím tam na pásiku len rímsku VI sekanú sekerou).

Krov nad západnou staršou časťou mlynu je typickým predstaviteľom historických hambalkových krovov pozdĺžne viazaných laterálnymi stojatými stolicami. Uvedené krovy z historicko-typologického hľadiska radíme  ku krovom z poslednej štvrtiny 18. storočia, ktoré sa u nás používajú ešte aj v 50. rokoch 19. storočia (analógie Prepoštský palác, Bratislava – okolo roku 1780, Pezinok, meštiansky dom – koniec 18.storočia, kaštieľ v Smrečanoch 1815-16d, Liptovský Trnovec, r.k. kostol – 1830d). V rámci krovu nebolo realizované dendrochronologické datovanie.

Druhý krov nad mlynicou je už väznicový s postrannými stolicami a rozperou. Krov obsahuje 3 plné väzby  a medzi nimi sú 3 prázdne. Plná priečna väzba je tvorená väzným trámom, laterálnymi stojatými stolicami, podkrokvovými vzperami a rozperou umiestnenou v spoji stĺpika so stredovou väznicou. Na zavetrenie konštrukcie krovu sú v pozdĺžnom smere do stĺpika a stredovej väznice šikmo čapované pásiky s fixáciou spoju kovovým klincom. Podkrokvové vzpery sú do väzného trámu a stĺpika šikmo čapované. Krov bol nakladaný opačne oproti staršiemu krovu a to z východnej strany na západnú ku štítovému múru oddeľujúcemu mlynicu a obytnú časť domu. Tesárske značenie v rámci krovu je (pozn. vidím tam na pásiku len rímsku III sekanú dlátom, – veľmi ostré hrany). Predmetný krov bol vystavaný primárne v roku 1933 pravdepodobne školenými majstrami. Predmetný krov je z hľadiska typologicko-konštrukčného pre dané obdobie charakteristický a v období 1. polovici 20.storočia je bežne používaným typom krovnej konštrukcie na území Slovenska.

Charakteristika krovov a vyhodnotenie bolo upravené aj podľa konzultácie s Ing. arch. Karolom  Ďurianom, čím mu ďakujem.

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Titulny obrazok blogu uzivatela: Kajco

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na hrade pribudol dočasný demontovateľný obslužný chodník

Na Bratislavskom hrade pribudol dočasný demontovateľný obslužný chodník na severozápadnom svahu hradného vrchu. Pre agentúru SITA to uviedol riaditeľ mestského investora pamiatkovej obnovy – Pamingu Jozef Hrabina. Podľa Hrabinu táto časť hradného vrchu vytvárala efekt slepej uličky a poskytovala anonymitu „návštevníkom“, po ktorých sa tu hromadil odpad a sťažnosti obyvateľov okolia a za tmy to nebolo veľmi bezpečné miesto. “Naším cieľom bolo zrealizovať finančne menej náročné prepojenie existujúcej pešej trasy po severnom obvode hradného opevnenia so Zámockou ulicou,” uviedol Hrabina. Návrh prepojenia vypracovali mladí architekti Andrea Mikulajová a Juraj Mikulaj. “Prepojenie realizovala firma, ktorá má ako víťaz tendra z roku 2003 zazmluvnenú realizáciu pôvodného zámeru II. stavby hradného vrchu, ktorá zahŕňa aj toto prepojenie,” uviedol Hrabina. Celkové náklady 130 000 eur boli hradené z rozpočtu Pamingu.