Hambálok

súčasť hambálkového krovu, horizontálny trám, tvoriaci rozperu medzi dvoma protiľahlými krokvami, situovaný približne v strede výšky k…