Námetok

súčasť krovu, krátky trám, prikladaný ku krokvám od miesta ich napojenia na väzný trám kvôli zmierneniu strmosti strechy nad korunnou r…

Hambálok

súčasť hambálkového krovu, horizontálny trám, tvoriaci rozperu medzi dvoma protiľahlými krokvami, situovaný približne v strede výšky k…