České múzeá včera, dnes a …

V pantheonu Národního muzea v Praze proběhla v polovině října 2002 mezinárodní odborná konference nazvaná „Muzeum a změna“. Přesto, že se zabývala mnoha oblastmi muzejní práce, většinu vystoupení spojoval zájem o zvýšení atraktivnosti sbírkotvorných institucí v očích veřejnosti. Podobně zaměřené diskuse probíhají nejen u nás od počátku 90. let minulého století a jsou podníceny změnou společenských podmínek, ve kterých muzea působí. Některá se dokáží přizpůsobit rychle, některá ani pomalu. Jeden z účastníků konference správně poznamenal, že při příštím podobném setkání snad budeme opět o krok dále, a nebudeme diskutovat o stejných problémech bez toho, že bychom je již řešili v praxi. Oslovil jsem proto v kuloárech řadu účastníků a zaznamenal převažující názory. Všechny dále uvedené problémy naznačují potřebu intenzivnějšího a hlubšího soustředění na mnohé roviny existence sbírkotvorných institucí.

Muzea u nás stále nejsou vnímána jako místa primárních investic do ziskového turistického průmyslu.
– je nezbytné ve spolupráci s ekonomy jasně formulovat možné metody zapojení muzeí do regionálních či místních strategií rozvoje turistického průmyslu i způsobů, jak strategii nabídnout regionální či místní samosprávě

Naše muzea pracují často s veřejností metodami, jejichž efekt není dostatečně odborně prověřen.
– odbornou spoluprací s psychology vypracovat ukázky i testy konkrétního působení některých forem propagace muzeí a některých forem muzejní pedagogiky

Česká muzea často pracují v sociálním prostředí, jehož vlastnosti jen laicky odhadují.
– ve spolupráci se sociology provést analýzu vztahů jednotlivých sociálních skupin k různým funkcím muzeí
– zvažovat, nakolik mohou být adekvátně složené správní (veřejné muzejní) rady zprostředkovatelem názorů veřejnosti na činnost instituce

Specializovaná muzea umění v České republice nejsou s obecně zaměřenými muzei v takovém kontaktu, který by zajišťoval optimální spolupráci při působení na veřejnost.
– uvažovat o optimálních způsobech komunikace a vzájemného doplňování činnosti obou typů muzeí

Současné zpochybnění některých funkcí muzeí českou společností vede jejich pracovníky někdy až k vyhraněným zjednodušeným úvahám i činnostem popírajícím přirozenou identitu sbírkotvorné instituce.
– každé muzeum by mělo nezávisle na základě důkladné analýzy svých podmínek vytvořit hierarchii funkcí instituce, kterou bude sledovat
– pokladnice (atraktivnost sbírky, stálé expozice, reprezentace místa, majitele, magnet turistického průmyslu)

– dokumentační centrum (podpora identity regionu či oboru)
– vzdělávací zařízení
– výstavní agentura
– obecně kulturní agentura
– zábavní agentura

Současný vztah muzeí a jejich zřizovatelů není dostatečně funkční. Disharmonie je charakteristická na jedné straně velkým podceňováním a nezájmem, na druhé formálním, násilným zasahováním do činností muzeí.
– diskuse o typech problémů, které vyplývají z organizační závislosti konkrétních muzeí na zřizovateli a o dopadu těchto problémů na kvalitu činnosti instituce

V rozvinutých zemích se často hovoří o dvou symbolech demokracie – radnicích, sídlech volených zastupitelů umožňujících každému podíl na správě věcí veřejných a muzeích, resp. muzeích umění, která všem bez rozdílu zprostředkují nejvyšší kulturní hodnoty. Jejich reprezentační budovy proto často stávají v partnerském kontaktu v centrech měst (Philadelphia, Washington, Paříž). Pohled z oken pantheonu českého Národního muzea, kde probíhala konference, byl v tomto směru charakteristický. Odpovídající partner není v dohledu. Z boční ulice však na muzeum hrozivě shlíží těžká architektura bývalého komunistického národního shromáždění vzpomínaje na léta totalitního řízení kultury.

-bek-

zdroj: Mgr. Tomáš Fassati, ředitel muzea umění Bešenov

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Jedna výstava pokleslého umění zhatí mnohaletou vzdelávací činnost

Je nezbytné podtrhnout jeden závažný problém v práci s veřejností, který vyplývá ze vztahu výstavní činnosti všeobecně zaměřených (vlastivědných) muzeí a muzeí umění. Prvá z muzeí mohou pracovat s celým spektrem hmotné kultury i přírody. Proto z různých důvodů vystavují nejen špičkové výtvarné umění, ale i regionální, lidové nebo kýč. Muzea umění se snaží o výchovný proces směřující k nejvyšší náročnosti na výtvarné umění.

Kultúru nelze řídiť, lze pro ní jen vytvářet podmínky

Kvalita práce muzeí je jednoznačně závislá
na demokratické konstrukci vazby ústavu a zřizovatele.


O vlivu volné tvorby na společnost se v posledních desetiletích hovoří velmi skepticky. Proto je realistické požadovat od muzeí umění spíše činnosti spojené s tradičním zahleděním tvorby do sebe samé, k nimž patří zejména dokumentace jejích jednotlivých oblastí, podpora uměleckohistorického vzdělávání veřejnosti a reprezentace regionu.

Dva symboly demokracie – radnice a múzeum umění

Francie je již tradičně vnímána jako země s příkladným vztahem státu ke kultuře. Vidíme to také u muzeí, kterým se daří nejen ve francouzské metropoli, ale i v regionech. Jedním z důkazů byla výstava „Nová muzea ve Francii 1990 – 1999“, kterou v roce 2000 uspořádala před Veletržním palácem Národní galerie v Praze a Francouzský institut. Byla na ní představena úctyhodná řádka muzeí postavených nebo rekonstruovaných za poslední desetiletí. Na výstavu navázalo počátkem října odborné kolokvium zabývající se vztahem muzeí k dnešní společnosti.

Muzejní (správní) rady

S trochou zjednodušení by se dalo říci, že v minulých desetiletích byla česká muzea téměř zcela závislá na svém zřizovateli a téměř zcela nezávislá na názorech veřejnosti. Není pochyb, že to má být naopak. Nezávislost na zřizovateli se však nesnadno prosazuje, neboť pohodlná mysl má vždy po ruce přízemní přísloví: „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej!“.