Ča starého v múzeu?

Slovenské lesnícke a drevárske múzejníctvo má za sebou zložitú a strastiplnú cestu. Prvá etapa tejto cesty začína ustanovením Lesníckeho múzea pri Zemedelskom múzeu v Bratislave v roku 1927. Druhá začína založením samostatného Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene v roku 1954, tretia etapa je spojená s premiestnením múzea do Antola v roku 1962 a jeho pôsobením ako Lesnícke, drevárske a poľovnícke múzeum. Štvrtá etapa činnosti je spojená s návratom Lesníckeho a drevárskeho múzea na zakladajúcu pôdu do Zvolena (1992), pričlenením ku Vlastivednému múzeu a rozvinutím činnosti spoločne s vlastivednou zložkou. Všetky tieto etapy sú spojené i s vytvorením a sprístupnením stálych prezentácií. V Bratislave to bol rok 1930, na Zvolenskom zámku rok 1955 , v Antole rok 1962 a ďalšie roky a po návrate do Zvolena rok 1997.
Základnou úlohou múzeí je ochrana národného kultúrneho dedičstva a to vo forme zbierkových predmetov. Vytváranie zbierkových fondov a ich využívanie na prezentačné účely patrí k základným požiadavkám na činnosť jednotlivých múzeí. Ani Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene nie je výnimkou. Väčšina zbierkových predmetov však leží v policiach depozitárov nakoľko nie sú k dispozícii priestory na trvalú prezentáciu – lesnícku a drevársku expozíciu. To je jeden z dôvodov prečo takáto výstava.
Druhým dôvodom, ktorý nás viedol k myšlienke prezentovať sa takouto výstavou je, že rok 2005 je rokom výročným. Čo to znamená? V tomto roku si pripomíname 75 rokov od sprístupnenia expozície Lesníckeho múzea Bratislave a 50 rokov od otvorenia lesníckej a drevárskej expozície na Zvolenskom zámku. To je dostatočný dôvod na prezentáciu predmetov z našich zbierkových fondov.

Tretím dôvodom je magické číslo 13. V tomto prípade trinástka znamená uplynutie 13 rokov odvtedy ako sa lesnícka a drevárska zložka delimitovala z Múzea v Antole a začala svoju činnosť vo Zvolene. A my chceme ukázať čo sa nám za toto obdobie podarilo akvizičnou činnosťou získať do múzea. Ako sa nám darí dokumentovať históriu lesníctva a drevárstva na Slovensku.

Zámerom výstavy Čo starého v múzeu ? je teda prezentácia výberu zbierkových predmetov z lesníckeho a drevárskeho zbierkového fondu Lesníckeho a drevárskeho múzea získaných za obdobie pôsobenia jeho pôsobenia vo Zvolene. Výstava bude doplnená textom, ktorý dá návštevníkovi základné informácie o akvizičnej činnosti z oblasti lesníctva a drevárstva i stručné informácie o doterajšej ceste lesníckeho a drevárskeho múzejníctva na Slovensku. Vystavené exponáty získané za posledných trinásť rokov budú doplnené prvými predmetmi z lesníctva a drevárstva zapísanými do prírastkových kníh v predchádzajúcich obdobiach existencie dokumentácie lesníctva a drevárstva na Slovensku.

Vážená pani redaktorka, vážený pán redaktor srdečne Vás pozývame na prehliadku výstavy.

Ing. Mária Rošková

Prírastky múzejných zbierok za posledných desať rokov
Miesto: Lesnícke a drevárske múzeum, Nám. SNP 31
Termín: 12.10. – 27.11.2005

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene oslávi 60 rokov

BRATISLAVA 7. júna (SITA) – Šesťdesiat rokov od otvorenia prvej expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene pripomenie verejnosti od stredy výstava Zvolenskí zberatelia vystavujú. Ako agentúru SITA informovala Mária Šorecová z Lesníckeho a drevárskeho múzea, výstavu slávnostne otvoria v stredu o 16:00 a až do 18. júla ponúknu svojim návštevníkom zbierky rôznych predmetov. V sídle múzea na Námestí SNP 31 vo Zvolene predstaví výber z viac ako 50 kolekcií 34 zvolenských zberateľov. Chýbať nebudú známky, nálepky zo zápaliek, pohľadnice, no ani medaily, odznaky, telefónne karty, kalendáre, papierové vreckovky, etikety či obaly z potravín. Medzi zaujímavosťami by mali byť aj miniatúrne knihy, kuchárky, náprstky, či pivné suveníry. Výstava bude otvorená denne od utorka do piatka a v nedeľu od 9:00 do 17:00.

Hold lesníckym historikom – výstava v LaDM

Život a dielo šiestich lesníckych historikov – Andreja Kavuljaka, Juraja Martinku, Júliusa Bartáka, Jána Madlena, Pavla Korpeľa a Jozefa Urgelu – priblíži výstava Historici slovenského lesníctva, ktorú v utorok, 8. apríla, otvorí Lesnícke a drevárske múzeum (LaDM) vo Zvolene.