ZVOLEN: V múzeu sú Ostrolúcka a Štúr v životnej veľkosti

Obrázok k článku

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sprístupnilo vo svojich zrekonštruovaných priestoroch novú expozíciu pripravenú pri príležitosti 200. narodenia Ľudovíta Štúra. Pod názvom Rodina Ostrolúcka a Ľudoví Štúr sú vystavené zbierkové predmety z fondov múzea, vrátane rozsiahlej knižnice z pozostalosti po rodine Ostrolúckej. Dopĺňa ich obrazový a archívny materiál z fondu ďalších slovenských inštitúcií v modernej elektronickej podobe a to aj s využitím holografie. Moderná technológia tak prvý raz umožňuje, aby sa Adela Ostrolúcka a Ľudovít Štúr stretli priamo pred očami návštevníkov múzea.

 

Lesnícke a drevárske múzeum vlastní pozostalosť po rodine Ostrolúckej, vrátane rozsiahlej knižnice, ktorú získalo v polovici 20. storočia a ktorá dokumentuje životný štýl rodiny a jej vzťah k literatúre, vede i umeniu. Dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra bolo príležitosťou pre sprístupnenie časti zbierky vo forme expozície. Pripomína detaily vzájomných kontaktov členov rodiny, mesta Zvolen a Ľudovíta Štúra cez prezentáciu atraktívnych zbierkových predmetov z fondu múzea. Expozícia je zároveň príspevkom k chýbajúcej stálej prezentácii regionálnych dejín Zvolena určenej obyvateľom mesta i jeho návštevníkom.

 

Šľachtická rodina Ostrolúcka, ktorá sídlila neďaleko Zvolena, v Ostrej Lúke, stáročia uplatňovala svoj politický aj hospodársky vplyv na mesto a celú Zvolenskú stolicu. Naša verejnosť vníma rodinu najmä cez ľúbostný vzťah Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra. Kontakty rodiny s Ľudovítom Štúrom a slovenským národným hnutím v polovici 19. storočia však boli širšie. Ich predpokladom bola spoločná úcta k vzdelaniu, kultúrna a spoločenská rozhľadenosť, príslušnosť k evanjelickému vierovyznaniu, spoločné politické ciele a nepochybne aj charizmatická osobnosť vodcu slovenského národného hnutia Ľudovíta Štúra. Jeho zvolenie za vyslanca na uhorský snem v roku 1847 patrí zároveň k najvýznamnejším historickým kapitolám mesta Zvolen i životnej cesty samotného Ľudovíta Štúra.

 

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene je špecializovaným múzeom s celoslovenskou pôsobnosťou. Organizačne je začlenené do štátneho podniku LESY Slovenskej republiky v Banskej Bystrici. V oblasti múzejnej dokumentácie lesníctva a drevárstva zároveň dokumentuje aj vývoj prírody a spoločnosti vo zvolenskom regióne. Múzeum má vo svojich zbierkach takmer 46 tisíc predmetov začlenených do archeologického, národopisného, numizmatického, lesníckeho, drevárskeho a mykologického fondu. Okrem štyroch stálych expozícií pripravujú jeho pracovníci pravidelne aj krátkodobejšie výstavy z iných oblastí, ako je lesníctvo a drevárstvo.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ča starého v múzeu?

Slovenské lesnícke a drevárske múzejníctvo má za sebou zložitú a strastiplnú cestu. Prvá etapa tejto cesty začína ustanovením Lesníckeho múzea pri Zemedelskom múzeu v Bratislave v roku 1927.

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene oslávi 60 rokov

BRATISLAVA 7. júna (SITA) – Šesťdesiat rokov od otvorenia prvej expozície Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene pripomenie verejnosti od stredy výstava Zvolenskí zberatelia vystavujú. Ako agentúru SITA informovala Mária Šorecová z Lesníckeho a drevárskeho múzea, výstavu slávnostne otvoria v stredu o 16:00 a až do 18. júla ponúknu svojim návštevníkom zbierky rôznych predmetov. V sídle múzea na Námestí SNP 31 vo Zvolene predstaví výber z viac ako 50 kolekcií 34 zvolenských zberateľov. Chýbať nebudú známky, nálepky zo zápaliek, pohľadnice, no ani medaily, odznaky, telefónne karty, kalendáre, papierové vreckovky, etikety či obaly z potravín. Medzi zaujímavosťami by mali byť aj miniatúrne knihy, kuchárky, náprstky, či pivné suveníry. Výstava bude otvorená denne od utorka do piatka a v nedeľu od 9:00 do 17:00.