Archivári objavili stratené Mestské knihy, najstaršia je zo 17. storočia

Obrázok k článku

Archivárom sa podarilo objaviť staré Mestské knihy Nitry, o ktorých sa 70 rokov myslelo, že skončili v zberných surovinách. Vzácne archívne dokumenty poskytujú významné informácie z dejín mesta, ktoré doteraz chýbali. Najstaršia zachovaná Mestská kniha je z roku 1681 a zápisy v nej pokračujú do roku 1692. Štátny archív v Nitre ju plánuje budúci rok v spolupráci s mestom Nitra vydať knižne. Súčasťou publikácie budú aj úvodné štúdie a slovenské preklady, keďže originál knihy je v maďarčine. Ako povedal riaditeľ Štátneho archívu v Nitre Peter Keresteš, Mestské knihy obsahujú zápisnice mestského zastupiteľstva, kúpno-predajné zmluvy domov v Nitre, voľby mestského magistrátu, testamenty obyvateľov. „Sú to zásadné pramene pre skúmanie dejín mesta Nitry, ktoré boli doteraz veľmi anonymné vzhľadom k tomu, že absentovali tieto zápisnice. O elitách mesta sme nevedeli prakticky nič,“ povedal Keresteš.

 

Nitra sa môže pochváliť veľkou koncentráciou archívnych dokumentov už od 12. storočia v origináloch. Je tu biskupský, mestský aj štátny archív. História však archívnym dokumentom veľmi nepriala. Mestský archív v Nitre bol niekoľkokrát neodborne skartovaný. V 50-tych rokoch sa rozšírilo, že Mestské knihy boli zničené v zberných surovinách a túto informáciu si nikto neoveril. Osvojili si ju aj významní historici, ktorí ju ďalej šírili v publikáciách o dejinách Nitry, poukázal Keresteš. „Je zaujímavé, že za tých 70 rokov si nikto neoveril, že tie písomnosti existujú a boli uložené v bývalom okresnom archíve v Krškanoch. Prišlo sa na to po zániku tejto pobočky, keď sa v roku 2015 písomnosti dostali do Štátneho archívu v Nitre. Teraz nastal čas, aby sme ich prezentovali verejnosti,“ povedal Keresteš.

 

Dejinám archívov a archívnictva na Slovensku je venovaná konferencia Dejiny archívov – archívy dejín, ktorú zorganizoval v týchto dňoch Štátny archív v Nitre v Regionálnom múzeu v Mojmírovce. „Je to téma, ktorej sa na Slovensku venovalo v posledných desaťročia málo priestoru,“ hovorí Keresteš. Zároveň dodal, že málokto vie, čo je náplňou práce archivára a toto povolenie je dodnes nedocenené. Na konferencii sa zúčastňuje niekoľko desiatok archivárov z rôznych kútov Slovenska, z Maďarska, Čiech a Rumunska.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články