Nitriansky archív uchováva najstaršiu listinu v národnom jazyku

Najstaršiu listinu písanú v národnom jazyku uchováva Štátny archív v Nitre. Ide o dlžobný úpis Stibora zo Stiboríc z roku 1422. Podľa neho dlžil Stibor Benešovi Herníkovi zo Slupna a jeho manželke 600 uhorských zlatých. Listina je národnou kultúrnou pamiatkou a objavuje sa aj v učebniciach dejepisu. Najstarší písomný v origináli zachovaný dokument v archíve pochádza z roku 1268 a týka sa územia dnešného Maďarska. Najstaršia originálna listina, ktorá sa viaže k regiónu Nitry, je z roku 1290. Vydala ju Nitrianska kapitula a hovorí o predaji majetku Agač pri Mojzesove šľachticovi z Janíkoviec, ktoré sú dnes mestskou časťou Nitry.

Štátny archív v Nitre uchováva vyše 500 stredovekých listín, z toho zhruba 350 sa zachovalo v origináloch, ostatné v kópiách. Podstatná časť z nich je na pergamene, najstaršia listina na papieri pochádza z roku 1347. „Najviac stredovekých listín sa nachádza v archívnom fonde šľachtického rodu Uzovič z Kyneku, kde ich je 248, z toho 240 originálov,“ povedal archivár a historik Peter Keresteš. Archívne dokumenty sa uchovávajú v špeciálnych podmienkach – optimálna musí byť teplota, vlhkosť aj prašnosť. Tieto parametre merajú prístroje. „Stredoveké listiny sú často jedinými svedectvami o minulosti našich predkov v stredoveku, preto je každá informácia v nich mimoriadne vzácna,“ hovorí Keresteš. Mnohé sú už vplyvom času poškodené, tento rok ich v nitrianskom archíve zreštaurovali 11.

Obsah drvivej väčšiny stredovekých listín má spoločného menovateľa – majetok. Hovorí sa tu o predajoch majetku, dlžobách a o majetkových sporoch, ktoré niekedy končili až na súde. „Zemepáni si častokrát vybavovali svoje spory cez poddaných a z tohto dôvodu dochádzalo aj k prepadávaniu dedín,“ uviedol Keresteš. Archívne listiny zaznamenávajú napríklad prípad z konca 14. storočia v Mojmírovciach pri Nitre, kde sa miestni zemania sporili o vinice. Zašlo to až tak ďaleko, že manželku jedného zo šľachticov udupali koňmi. V druhej polovici 16. storočia bol postrachom okolia šľachtic Ondrej Babindali, ktorý sa zdržiaval v Ludaniciach. Odtiaľ podnikal lúpežné nájazdy do okolia. Neštítil sa ani vraždy richtára v jednej z obcí v okolí Topoľčian.

V listine z roku 1393 sa spomína Kaplnka svätého Petra v Nitre. „Túto sakrálnu stavbu doposiaľ ešte v Nitre nikto nezaregistroval. Listina hovorí o tom, že kaplnka, ktorá sa neskôr spomína aj ako kostol, stála už v 14. storočí na mieste alebo v blízkosti súčasného františkánskeho Kostola svätého Petra a Pavla, ktorý bol postavený v prvej polovici 17. storočia,“ povedal Keresteš.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Výročie posvätenia katedrály sv. Emeráma

Veriaci v Nitrianskom biskupstve si v piatok 20. novembra pripomenuli sviatok Výročia posvätenia svojho katedrálneho chrámu. Zasvätený je svätému mučeníkovi Emerámovi a jeho história je spojená s prvým kresťanským chrámom v stredovýchodnej Európe, ktorý dal v roku 829 postaviť v Nitre knieža Pribina. Nitrianska katedrála je sídlom biskupstva, ktoré preukázateľne jestvovalo už v roku 880, teda ešte za života svätého Metoda. Katedrála – bazilika na Hrade v Nitre je zložená z troch kostolov.

Odpovede

 1. Orgon, pekný blog

  Orgon, pekný blog (predpokladám, že tvoj), zaujal ma už dávnejšie.

  Aj keď našiel som tam aj taký hrubozrnný nezmysel, ako napríklad veta v úvode článku o magistrovi Dončovi: “Možno to čitateľa prekvapí, ale Ondrej III. bol, okrem Mateja Korvína v 15. storočí, posledným uhorským kráľom maďarskej národnosti.”

  Odhliadnuc od podobných výplodov “národne” mysliacich vykladačov našich stredovekých dejín, je fajn, že takýto blog existuje.

 2. Články o šľachte mám prevzaté

  Články o šľachte mám prevzaté z iných zdrojov, ale listiny väčšinou prácne vyhľadávam a spracúvam ja. Čo sa týka toho “nezmyslu”  tak  ja to nepovažujem za žiadny výplod – veď Arpádovci naozaj vymreli po meči Ondrejom III a naledujúce dynastie pochádzali z cudzích rodov – Anjouovci, Jagelovci, Habsburgovci. Okrem spomenutých Hyňadyiovcov je výnimkou už len Zápoľský, ktorého rod ale pokiaľ viem pochádzal zo Slavónie. Ja necítim potrebu takéto veci zvýrazňovať, ale bola to súčasť prevzatého článku a nevidím dôvod prečo by som to mal vypustiť. 

 3. Ano, to nespochybňujem, že

  Ano, to nespochybňujem, že Arpádovci vymreli po meči Ondrejom III. Spochybňujem to, že sa nejakému stredovekému panovníkovi, alebo dynastií dá priradiť určitá konkrétna národnosť. Keď má niekto medzi svojimi priamimi predkami evidentne osoby z Nemecka, Poľska, Ruska, Talianska, tak dosť ťažko tvrdiť, že má maďarskú národnosť. Alebo tatý Korvín, budeme ho nazývať dnes rumunom, alebo ako autor spomínaného článku maďarom? V tom prípade by sa zachovala aspoň jedna po maďarsky písaná listina z jeho kancelárie.

  Anjouovci boli francúzi, alebo taliani? Hlavne to takto nikto v stredoveku nechápal. Príslušníci bočnej vetvy francúzskej dynastie, vládnuci v Neapolskom kráľovstve a spriaznení dynastickou politikou s Arpádovcami.

  Alebo máme pokladať autora najstaršej listiny písanej v národnom jazyku za poliaka, ktorý študoval v Prahe a doma bol tu v Uhorsku?

  Chcel som poukázať na to, ako je nezmyselné vnášať do stredovekých dejín, náš súčasný pohľad, hlavne ten národnostný.

 4. No veď celý ten blog je o

  No veď celý ten blog je o tom, aby si ľudia konečne uvedomili  že Uhorsko nebolo žiadny 1000 ročný žalár utláčaných Slovákov a že aj my máme mnoho dôvodov na to, aby sme sa hlásili k jeho dejinám, pretože v stredovekom Uhorsku boli Slováci rovnocenným národom s ostatnými národmi. Jasné že pri panovníckych rodoch ktoré sa už od začiatku miešali so zahraničnými dynastiami je vôbec sporné akej boli národnosti, ale sú  to práve Maďari, ktorí Ťa budú presviedčať o tom, že nielen panovnícke rody, ale aj celá uhorská šľachta bola výhradne maďarská.  To skôr im by bolo treba takéto veci vysvetľovať.

  1. Orgon napísal/a:
   Jasné že pri

   [quote=Orgon]

   Jasné že pri panovníckych rodoch ktoré sa už od začiatku miešali so zahraničnými dynastiami je vôbec sporné akej boli národnosti, ale sú  to práve Maďari, ktorí Ťa budú presviedčať o tom, že nielen panovnícke rody, ale aj celá uhorská šľachta bola výhradne maďarská.  To skôr im by bolo treba takéto veci vysvetľovať.

   [/quote]

   Kvitujem, že sa hlásiš k Uhorsku, čiže vidím určitú zmenu od čias štúrovcov a neskôr. Iba mi je ľúto, že si myslíš, že posun v myslení sa týka iba nás.

   O “maďarskosti” Arpádovcov by sa odborníci na tento rod, ako napr. Zsoldos Attila iba usmial. Iba jeden podľa mňa celkom vtipný komentár z tejto (historici) branže.

   Keď Džingischánovi mongoli v roku 1241 pri Muhi (rieke Slaná), porazili maďarskú (uhorskú) armádu a väčšinu maďarskej (myslia sa maďari na dnešnom území Maďarska) populácie pobili, toto spustošené územie osídlili slovania, nemci, rumuni, ktorí sa naučili latinčinu, aby o niekoľko storočí neskôr mohli rozprávať po maďarsky.

   Čo sa týka šľachty, bola naozaj maďarská (Ty čítaj ako uhorská), aká iná by mohla byť?

   Ale pozeral som si oficiálne stránky venujúce sa šľachtickým rodom, nikde nie je napísané, že to boli maďari, uvádza sa iba miesto odkiaľ pochádzali napr.

   http://hu.wikipedia.org/wiki/Thurz%C3%B3_Gy%C3%B6rgy_%28n%C3%A1dor%29

   alebo aj Tebou spomínaný Ján Podmanický

   http://mek.niif.hu/00300/00355/html/ABC11587/12294.htm

    

   Myslím, že je čas prestať používať zaužívané klišé, aj keď vždy je čo vylepšovať. Z jednej aj druhej strany.

   Už aj tí maďari nie sú to, čo voľakedy. Dnes sa už naozaj nedá na nič spoľahnúť.smiley

    

 5. To súhlasím. Ale nielen im.

  To súhlasím. Ale nielen im. Aj u nás veľa ľudí nemá základné povedomie o našom stredoveku. A je smutné, keď nájdeš oficiálnu správu v slovenskej tlačovej agentúre s nadpisom “V Balogu nad Ipľom budú dni maďarskej kráľovskej koruny”.

  Tvoj blog je skvelá a záslužná vec. V tom článku o ktorom sa bavíme, som akurát našiel, z môjho pohľadu, pár dosť nešťastných tvrdení.

 6. Středoevropané jsou podle

  Středoevropané jsou podle vědců potomky lovců z doby kamenné
  Dnešní Středoevropané jsou z velké většiny potomky lovců a sběračů rostlin, kteří do Evropy přišli před zhruba 40.000 lety v době kamenné. Ukázal to podle amerického vědeckého časopisu Science rozbor genotypu, který provedli vědci z Německa, Velké Británie a Estonska. Genetický vliv rolníků z Blízkého východu, kteří před zhruba 7500 lety do Evropy přinesli zemědělství, byl podle vědců mnohem menší, než se dosud předpokládalo. “Popravdě řečeno jsme očekávali něco zcela jiného,” řekl antropolog Joachim Burger z Mohučské univerzity v Německu…

  http://slovakarcheologynews.blogspot.sk/2005_11_01_archive.html

  A ja doplňujem: veď preto tá záľuba vo vojnách. A Maďari sú tiež stredoeurópania, alebo si len do Ázie odskočili na pár tisíc rokov a vrátili sa.?

  Som rád, že sme mali múdrych predkov. Kombinovali mäso so zeleninou, a robíme to doteraz.

   

Comments are closed.