Antický tábor Gerulata v Rusovciach obnovia do júla

BRATISLAVA – Obnovu antického tábora Gerulata v bratislavskej mestskej ?asti Rusovce by mali ukon?i? v plánovanom termíne do júla tohto roka. Ako pre agentúru SITA ?alej uviedol vedúci oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu Milan Vajda, v sú?asnosti sa vykonávajú práce na obnove rímskej dlažby.

V ateliéri zhotovujú vzorky kópie tejto dlažby a vypracúva sa technické riešenie jej presklenia. Vzorka originálu tejto dlažby bude prezentovaná “in situ” pod ochranným sklom. V rámci konzerva?ných prác bude tiež vykonané prvotné zakonzervovanie rímskej dlažby a muriva. “V marci sa za?nú práce na úprave exteriéru národnej kultúrnej pamiatky s cie?om jej zatraktívnenia a zvýšenia návštevnosti. V tejto fáze plánujeme znovu vysiatie trávnika, revitalizáciu pôvodnej zatrávnenej plochy, výsadbu trvalej a mobilnej zelene popri murive, výmenu vápencovej drviny v rámci kvadratickej stavby, rekonštrukciu a vybudovanie chodníkov, odstránenie pôvodnej poškodenej a uloženie novej exteriérovej dlažby,” uviedol Vajda.


V súvislosti s plánovanou výsadbou zelene v areáli kastela je však pod?a Vajdu potrebné pripomenú?, že v projekte došlo k ?iasto?nej úprave. Vyžiadalo si ju záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Bratislave po nálezoch fragmentov a historických predmetov. Tie si vyžiadali ?alšie doskúmanie vybraných objektov. Úprava bude predovšetkým znamena? isté obmedzenia rozsahu sadových úprav, vrátane d?žky vybudovaných chodníkov. Pri výsadbe zelene sa pod?a Vajdu po?íta aj s popínavou zele?ou, napríklad pavini?om a bre?tanom, “vysadená popri múroch oživí a zatraktívni historický areál, berúc pritom do úvahy používanie, ale aj výskyt uvedených rastlín v rímskej dobe”.


V sú?asnosti by mala by? takmer ukon?ená opätovná konzervácia murív a oprava vyhliadkovej plošiny. Pri konci by malo by? aj zabezpe?ovanie historických predmetov získaných pri archeologickom výskume umiestnených v lapidáriu. V tejto súvislosti bola nainštalovaná klimatizácia, vybrané kamenné nálezy boli umiestnené na pevné podstavce a ?alšie stabilizované bez podstavca v umelom kameni. Pred farebný reliéf Daidala a Ikara bolo inštalované sklo s ochranným filtrom chrániacim farby exponátu pred priamym svetlom. Archeologické predmety nájdené v minulom období sú vystavované v budove lapidária v rámci stálej expozície.
Zbierka vystavených predmetov sa postupne dop??a. Ostatné nájdené nálezy sa uchovávajú v depozitári Múzea mesta Bratislavy.


Obnova rusovského antického tábora Gerulata by mala stá? okolo 4,5 milióna korún. Takmer 2,3 milióna korún pôjde z prostriedkov Európskej únie, viac ako dva milióny zaplatí štát zo svojho rozpo?tu, zvyšných
225 000 korún pôjde z rozpo?tu hlavného mesta. Práce na obnove kultúrnej pamiatky sa za?ali 1. februára 2006. Dôvodom rozsiahlej rekonštrukcie bol neuspokojivý stav národnej kultúrnej pamiatky, záujem samosprávy hlavného mesta o zachovanie kultúrnych pamiatok na území mesta, ako aj záujem odbornej verejnosti o objekt, ktorý je sú?as?ou európskeho re?azca opevnení na rímskej hranici. Kastel Gerulata v Rusovciach sa pripravuje
na zápis do Zoznamu európskeho kultúrneho dedi?stva UNESCO.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Antický tábor Gerulata v Rusovciach obnovia do júla

    V antickej Gerulate budú opäť Rímske hry

    BRATISLAVA 8. septembra (SITA) – Jubilejný desiaty ročník Rímskych hier, ktorý sa uskutoční v sobotu 20. septembra v antickej Gerulate v bratislavských Rusovciach, bude venovaný súčasným rodinám a rodinným stretnutiam starých Rimanov. Ako pre agentúru SITA uviedla Beáta Husová z Múzea mesta Bratislavy (MMB), podujatie je oslavou minulých civilizácií, pričom rodičia s deťmi budú od 10:00 do 18:00 súťažiť v rôznych disciplínach. “Budú napríklad rozoznávať bylinky a ovocie, naučia sa prstami počítať po rímsky, spoznajú tajomstvá latinských citátov či ženských pomenovaní. Tiež budú točiť kruhy, líčiť sa ako v starom Ríme alebo obliekať a zavinovať do rímskeho národného odevu – do tógy,” spresnila. Pre návštevníkov je pripravený aj jedálniček starých Rimanov a ukážka hudby, ktorá by sa podľa Husovej mohla podobať na tú rímsku. Súťaže budú priebežne vyhodnocovať a odmeňovať. “Pre absolútneho víťaza, ktorý získa v súťažiach najviac bodov, sú pripravené zaujímavé darčeky s rímskou tematikou,” dodala. Návštevníkov a súťažiacich bude počas celého dňa zabávať Patrícia Jariabková – Garajová. Akcia patrí k sprievodným podujatiam osláv 140. výročia založenia MMB.

    zdroj: SITA

Comments are closed.