Historickú zvonicu v Kežmarku po viac ako dvadsiatich rokoch vynovili

Z historickej kežmarskej zvonice už zmizlo lešenie, po kompletnej obnove exteriéru a farebnej úprave má novú fasádu. S rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky zo 16. storočia sa začalo koncom marca tohto roka. Išlo na ňu 410-tisíc eur. Ako ďalej na sociálnej sieti informoval primátor mesta Ján Ferenčák, už v najbližších týždňoch bude vynovená pamiatka aj slávnostne posvätená a následne uchovaná ako kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.

Kežmarská zvonica patrí medzi najkrajšie na Spiši, jej vznik sa datuje do roku 1515. Stojí v tesnej blízkosti Baziliky sv. Kríža v centre mesta. Samospráva získala na jej obnovu financie vo výške približne 247-tisíc eur prostredníctvom dvoch výziev z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Zvyšok dofinancovala z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia bola rozdelená do dvoch fáz, prvá sa týkala, okrem iného, opravy a náterov fasády a tiež pokládky zámkovej dlažby. Zreštaurovaná bola aj nástenná maľba. Druhá fáza zahŕňala rekonštrukčné a reštaurátorské práce zamerané na reštaurovanie sgrafitovej výzdoby a historických omietok, a tiež kamenného portálu so schodmi. Zvonica bola naposledy rekonštruovaná v roku 1999.

Zvonicu zdobí renesančná štítková atika s erbami cisárskeho habsburského rodu, Uhorska a mesta Kežmarku. Najstarší zvon je z roku 1525 a pred postavením zvonice bol pravdepodobne vo veži susediaceho kostola. Podobné zvonice sú napríklad v Strážkach, Spišskej Belej, Vrbove, Spišskej Sobote či Poprade.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.

Neskorostredoveká architektúra v centre Zvolena

Radoslav Ragač
V stredoveku označovali notára, strážcu mestských privilégií, “okom mesta”. S troškou nadsádzky môžeme podobnú analógiu použiť aj pre radnicu, ktorú považujeme za akési srdce stredovekého mesta. Zvolen patrí do nepočetnej skupiny slovenských miest (Trnava, Krupina, Zvolen, Starý Tekov, Banská Štiavnica), ktoré sa stali plnoprávnym a plnohodnotným mestským organizmom už pred tatárskym vpádom a postupne si začali budovať sídla svojich samosprávnych orgánov – radnice a iné dôležité budovy.

Odpovede