Adriena Šimotová – Tvár

Obnova.sk Fotografia

Esterházyho palác, 3. poschodie
Otvorenie výstavy: 6. máj, 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 7. máj – 27. jún 2004
Kurátor výstavy Pavel Brunclík
Spolupráca za SNG Katarína Bajcurová

Adriena Šimotová (1926) patrí k najrešpektovanejším osobnostiam súčasného českého výtvarného umenia a k najvýznamnejším postavám českej kultúry. Jej osobité postavenie v kontexte českého, ale aj európskeho umenia potvrdila nedávna retrospektíva v pražskej Národnej galérii (2001), ale i tvorivý pobyt v Centre G. Pompidou (MNAM) v Paríži (2002). Výstava Tvár v SNG v Bratislave nadväzuje na obidva autorkine spomínané projekty, avšak je originálnym – pre Bratislavu špeciálne pripraveným – výstavným projektom.
Pre tvorbu A. Šimotovej obdobia jej ľudskej a umeleckej zrelosti je príznačné zameranie na ľudskú personalitu s jej existenciálnymi aspektmi. Je to orientácia hlboko zdôvodnená, ľudsky prežitá, vykúpená a rozvíjaná bolestnými životnými skúsenosťami z osobného života i dejinných situácií, ktorých bola autorka počas svojho života svedkom i účastníkom. Dokázala ich reflektovať a premeniť do hlbokého umeleckého posolstva. Koncepcia bratislavskej výstavy je monotematická – sústredená na problematiku ľudskej tváre v Šimotovej tvorbe. Práve cez túto tému výstava odkrýva charakteristické postupy a okruhy autorkinho diela, ktoré sleduje od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Výstava vznikla za spolupráce Českého centra a Francúzskeho inštitútu v Bratislave.

Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk Fotografia


zdroj: SNG
foto: http://www.vernonfineart.cz/Umelci/ASimotova/ASimotovaA.htm

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…