Adriena Šimotová – Tvár

Obnova.sk Fotografia

Esterházyho palác, 3. poschodie
Otvorenie výstavy: 6. máj, 17.00 hod.
Trvanie výstavy: 7. máj – 27. jún 2004
Kurátor výstavy Pavel Brunclík
Spolupráca za SNG Katarína Bajcurová

Adriena Šimotová (1926) patrí k najrešpektovanejším osobnostiam súčasného českého výtvarného umenia a k najvýznamnejším postavám českej kultúry. Jej osobité postavenie v kontexte českého, ale aj európskeho umenia potvrdila nedávna retrospektíva v pražskej Národnej galérii (2001), ale i tvorivý pobyt v Centre G. Pompidou (MNAM) v Paríži (2002). Výstava Tvár v SNG v Bratislave nadväzuje na obidva autorkine spomínané projekty, avšak je originálnym – pre Bratislavu špeciálne pripraveným – výstavným projektom.
Pre tvorbu A. Šimotovej obdobia jej ľudskej a umeleckej zrelosti je príznačné zameranie na ľudskú personalitu s jej existenciálnymi aspektmi. Je to orientácia hlboko zdôvodnená, ľudsky prežitá, vykúpená a rozvíjaná bolestnými životnými skúsenosťami z osobného života i dejinných situácií, ktorých bola autorka počas svojho života svedkom i účastníkom. Dokázala ich reflektovať a premeniť do hlbokého umeleckého posolstva. Koncepcia bratislavskej výstavy je monotematická – sústredená na problematiku ľudskej tváre v Šimotovej tvorbe. Práve cez túto tému výstava odkrýva charakteristické postupy a okruhy autorkinho diela, ktoré sleduje od 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. Výstava vznikla za spolupráce Českého centra a Francúzskeho inštitútu v Bratislave.

Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk Fotografia

Obnova.sk Fotografia


zdroj: SNG
foto: http://www.vernonfineart.cz/Umelci/ASimotova/ASimotovaA.htm

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Mária Bartuszová

Mária Bartuszová (1936–1996) patrila k najvýznamnejším sochárkam, ktoré tvorili na Slovensku. Je predstaviteľkou tzv. organickej línie v slovenskom sochárstve 2. polovice 20. storočia. Od 60. rokov sa venovala abstraktnej sochárskej tvorbe, čoskoro začala inklinovať k biomorfnému tvarosloviu, nakrátko sa priklonila ku konkretizmu, v 70. rokoch sa venovala u nás ojedinelej tvorbe haptických plastík pre slepcov, v 80. rokoch sa venovala tvorbe inštalácií zostavovaných z perforovaných a zošnurovaných sadrových škrupín.

Zberatelia

Výstava Zberatelia je výber zo súkromných zbierok členov Spoločnosti zberateľov umenia pôsobiacej na pôde Klubu priateľov SNG. Štrnásť zberateľov predstaví takmer 150 obrazov a sôch zo svojich privátnych kolekcií.

SNG: Mária Bartuszová

Mária Bartuszová (1936–1996) patrila k najvýznamnejším sochárkam, ktoré tvorili na Slovensku. Je predstaviteľkou tzv. organickej línie v slovenskom sochárstve 2. polovice 20. storočia. Od 60. rokov sa venovala abstraktnej sochárskej tvorbe, čoskoro začala inklinovať k biomorfnému tvarosloviu, nakrátko sa priklonila ku konkretizmu, v 70. rokoch sa venovala u nás ojedinelej tvorbe haptických plastík pre slepcov, v 80. rokoch sa venovala tvorbe inštalácií zostavovaných z perforovaných a zošnurovaných sadrových škrupín.

SNG: Slovenský mýtus

Výstava predstaví kľúčovú, ba osudovú tému slovenského výtvarného umenia 20. storočia – vizuálnym spôsobom stvárnené predstavy slovenskej pospolitosti o sebe samej, svojich počiatkoch a zmysle svojej existencie.

Východoslovenská galéria 1952- 2002

Východoslovenská galéria v Košiciach si pripomína 50. výročie od začiatku svojej zberateľskej a výstavnej činnosti. Bola založená ako druhá slovenská galerijná inštitúcia (po SNG v Bratislave) a dnes sa zaraďuje medzi najväčšie a najstaršie slovenské zberateľské inštitúcie podobného druhu.

Václav Cigler a jeho škola

Výstava je usporiadaná v spolupráci s Galériou Pokorná v Prahe, ktorá ju pripravila pre pražskú výstavnú sieň Mánes (jún 2003). Predstavuje dielo významnej osobnosti českého moderného výtvarného umenia doc. Václava Ciglera (1929) v kontexte jeho pedagogickej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave