Zomrela spoluautorka etnografického atlasu Soňa Kovačevičová

Vo veku 88 rokov dňa 27. decembra 2009 zomrela dlhoročná pracovníčka Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied (SAV), významná osobnosť slovenskej vedy Soňa Kovačevičová.Napriek tomu, že jej profesijný život bol v 50. rokoch 20. storočia dramaticky poznačený dobou a niekoľkonásobnou stratou zamestnania, nikdy sa nevzdala svojej vedeckej kariéry. Spočiatku sa vo svojich knihách a štúdiách venovala tradičnej odevnej a výtvarnej kultúre Slovenska. Po definitívnom návrate do Ústavu etnológie SAV sa stala vedeckou redaktorkou najväčšieho projektu slovenskej etnológie – Etnografického atlasu Slovenska, v rámci ktorého organizovala výskumné práce desiatok etnografov po celom Slovensku a vedecky formovala viacerých slovenských etnológov. Predovšetkým jej zásluhou získal atlas v roku 1991 najvyššie štátne vyznamenanie Národnú cenu SR. Kovačevičová dostala aj prestížnu Herderovu cenu udeľovanú v Rakúsku, titul Významná osobnosť SAV a Cenu predsedu Slovenskej národnej rady za celoživotný rozvoj kultúry.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…