Zomrel najvýznamnejší košický historik Ondrej Halaga

Vo veku nedožitých 93 rokov zomrel 13. februára 2011 v Košiciach jeden z najstarších a najvýznamnejších slovenských historikov prof. PhDr. Ondrej Richard Halaga, DrSc., pracovník historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Ondrej Halaga sa narodil 4. marca 1918 v dedinke Lipovce a detstvo prežil v obci Veľký Šariš. Väčšinu svojho života strávil v Košiciach a aj jeho vedecká činnosť, keď pôsobil ako historik v Slovenskej akadémii vied, bola spojená s metropolou východného Slovenska.


V Slovenskej akadémii vied sa dôsledným výskumom, vedeckou poctivosťou a príkladnou pracovitosťou vypracoval na popredného znalca stredovekých dejín nielen v rámci európskej historiografie. Napísal vyše 500 vedeckých a odborných prác. K jeho najvýznamnejším vedeckým dielam patria knihy Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí gréckokatolíci, Počiatky Košíc a vznik metropoly či Košice – Balt, z ktorých mnohé vyšli aj v zahraničí. Získal rôzne domáce i zahraničné ocenenia. To svedčí nielen o množstve, ale aj o kvalite jeho výskumníckej činnosti.


“V jeho knižných publikáciách i štúdiách sa odráža citlivé vnímanie dejinného diania v Uhorsku a zvlášť na Slovensku a jeho pochopenie vo všetkých jeho súvislostiach. V tomto smere je jeho dielo v niektorých ohľadoch nesporne priekopnícke. Zvlášť presvedčivo dokázal, že v stredoveku sa vďaka rozvoju miest, remesiel a diaľkového obchodu výrazne presadilo východné Slovensko, ktoré konzekventne chápal najmä v celoslovenskom kontexte,” napísali o ňom jeho kolegovia zo Slovenskej akadémie vied.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zomrel František Benčať, významný slovenský dendrológ

Vo veku 80 rokov zomrel v nedeľu 17. januára 2010 jeden z najvýznamnejších dendrológov, dlhoročný riaditeľ Arboréta Mlyňany SAV doc. Ing. František Benčať, DrSc., Dr. h. c., známy aj ako predseda Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV a podpredseda Československej botanickej spoločnosti pri Československej akadémii vied (ČSAV). Posledná rozlúčka s ním bude v stredu 20. januára o 14:00 na miestnom cintoríne v Topoľčiankach.

O meštianstve v stredoveku a novoveku na Hrade

BRATISLAVA 10. októbra (SITA) – Meštianska kultúra v stredoveku a novoveku bude témou vedeckého seminára Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a Historického múzea Slovenského národného múzea (SNM) v Hudobnej sále Bratislavského hradu v utorok od 09:00 do 13:00. Podujatie je súčasťou cyklu prednášok História na Hrade. Návštevníci sa dozvedia o vzniku miest a meštianstva ako osobitnej spoločenskej vrstvy, o kriminalite v mestách Pentapolitany v 16. storočí, o prešporských patricijoch a ich heraldických znakoch, o každodennosti malokarpatských miest v 17. storočí, či o žobrákoch v Bratislave v 18. storočí. Jednotlivé prednášky doplní obrazová príloha. Vstup na akciu je voľný.

Štefan Šlachta

BRATISLAVA 1. januára 2004 (SITA) – Fakultu architektúry STU absolvoval v roku 1962. Do roku 1975 pôsobil na tejto fakulte ako odborný asistent. Neskôr pracoval v Dopravoprojekte, v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti, od roku 1990 prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Učiteľ niekoľkých generácií filmárov – Martin Slivka

Etnograf, režisér, scenárista, dramaturg, filmový teoretik, pedagóg, priekopník tzv. etnografickej línie slovenskej dokumentaristiky po sebe zanechal všestranné a bohaté kultúrne dedičstvo. Nakrútil vyše 140 filmov, prevažne autorských, v ktorých bol autorom námetov, scenárov aj režisérom. Základom jeho tvorby v dokumentárnom filme bolo predovšetkým výtvarné umenie a etnografia. Jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej kultúry a kinematografie – Martin Slivka.