Zomrel autor prvej geologickej expozície SNM Z. Schmidt

V pondelok zomrel autor prvej geologickej expozície Slovenského národného múzea RNDr. Zoltán Schmidt, CSc. Začínal v roku 1955 ako kustód anorganických zbierok a sústredil sa na budovanie prvej geologickej expozície. Slovenské národné múzeum ju otvorilo 15. júna 1958. Nikto netušil, že je tajným rehoľníkom. V roku 1967 publikoval prácu Cestami miliónročí po Slovensku. Neskôr pracoval v Geologickom ústave Dionýza Štúra. Odišiel z neho v roku 1983 nielen ako RNDr., ale ako katolícky kňaz na faru. Po 80 rokoch života náhle zomrel v pondelok 14. júla. Pohreb zosnulého bude v stredu 16. júla v kostole v Bratislave-Trnávke o 11:00.

Schmidt sa narodil v Hronci 21. februára 1928. Po presťahovaní do Bratislavy nastúpil na gymnázium. V roku 1946 sa stal saleziánom. Po nástupe komunizmu prežil sústredenie rehoľníkov v Podolícni, preškoľovanie na stavbe Priehrady mládeže i PTP. Po absolvovaní geologicko-geografickej fakulty začal pracovať v roku 1955 v Slovenskom múzeu (dnes Slovenské národné múzeum) ako kustód anorganických zbierok na Prírodovednom oddelení. Pracoval na vytvorení prvej geologickej expozície a tiež na získavaní zbierkového fondu mineralógie, petrografie, geológie a paleontológie.

Napriek odborným, organizačným a tvorivým úspechom rozviazal po politických previerkach v roku 1960 pracovný pomer so SNM a začal pracovať v Geologickom ústave Dionýza Štúra. V rokoch 1962 až 1964 pracoval v Geofonde v oddelení vrtnej dokumentácie Slovenska a v decembri 1964 sa vrátil do Geologického ústavu. Ako vedecký pracovník – paleobiogeograf so špecializáciou na kvartérne mäkkýše a stavovce pleistocénu Slovenska pracoval v oddelení kvartérnej geológie a pokračoval v postgraduálnom štúdiu. Získal titul RNDr. i kandidáta geografických vied v odbore fyzický zemepis. Zoltán Schmidt svojou vedeckou činnosťou rozšíril poznatky o faune cicavcov kvartéru na Slovensku, zvláštnu pozornosť si zaslúžia aj práce k jej datovaniu metódou C-14. Stal sa propagátorom prírodných vied a najmä geológie a geografie v rôznych médiách pre mládež, ale aj pre dospelých.

Od roku 1983 pôsobil ako správca farnosti Podhorany. Po roku 1989 sa ako salezián začlenil do komunity v Šaštíne a dva roky vyučoval na tamojšom gymnáziu. Venoval sa aj múzejníctvu a pri národnej Bazilike Sedembolestnej Panny Márie založil v roku 1997 mariologické múzeum. V septembri 1998 sprístupnil aj výstavu Náčrt geografie Šaštína-Stráží, ktorú usporiadal spolu s Obecným úradom pri príležitosti 780. výročia prvej písomnej zmienky o Šaštíne.

Posledné roky života Zoltána Schmidta poznačilo vážne ochorenie. Svoj ťažký zdravotný stav znášal s veľkou trpezlivosťou. Navštevovali ho často aj bývalí kolegovia z geologického pracoviska a iní vedeckí pracovníci. Mnohých dokázal povzbudiť a vždy sa snažil zo stretnutí s nimi “vytĺcť nejaké dobro”. V živote sa vyznačoval príkladnou pracovitosťou a kresťanskou vernosťou.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Robert Doisneau 1912–1994

Narodil sa 14. 4. 1912 v Gentilly. V roku 1929 sa vyučil za litografa, ale už na konci toho istého roku sa rozhodol venovať sa fotografii. Začínal ako grafický dizajnér a reklamný fotograf. V roku 1932 mu časopis Excelsior uverejnil prvú fotoreportáž o blšom trhu v Paríži. V rokoch 1934–1939 pracoval ako priemyselný fotograf v automobilke Renault v Billancourte.

Alžbeta Guntherová-Mayerová

(1905-1973)
Do kultúrneho života Slovenska vstúpila začiatkom 30-tych rokov. V roku 1931 začína pracovať ako kustód v Mestskom múzeu Bratislava, kde sa zaslúžila o prvé umenovedné spracovanie zbierok. V rokoch 1936-1942 spolupracuje na vytvorení stálej inštalácie umelecko-historických zbierok v SNM Martin.

Zomrel František Benčať, významný slovenský dendrológ

Vo veku 80 rokov zomrel v nedeľu 17. januára 2010 jeden z najvýznamnejších dendrológov, dlhoročný riaditeľ Arboréta Mlyňany SAV doc. Ing. František Benčať, DrSc., Dr. h. c., známy aj ako predseda Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV a podpredseda Československej botanickej spoločnosti pri Československej akadémii vied (ČSAV). Posledná rozlúčka s ním bude v stredu 20. januára o 14:00 na miestnom cintoríne v Topoľčiankach.

Začiatky Slovenského národného múzea

Začiatky Slovenského národného múzea (SNM) sú spojené s úsilím slovenského národa o národnú emancipáciu a sebaurčenie. SNM nadväzuje na tradície Múzea Matice slovenskej a Múzea Národného domu v Martine, ktoré rozvíjala Muzeálna slovenská spoločnosť. Tieto úsilia vyvrcholili r.1908 otvorením prvej stálej expozície v Martine v budove postavenej z národnej zbierky. Múzeum si od začiatku budovalo zbierky archeologické, etnografické, historické, numizmatické, umeleckohistorické, výtvarné a prírodovedné.