ŽILINA: Mesto bude ma? Útvar hlavného architekta

Mesto Žilina bude ma? Útvar hlavného architekta (ÚHA). Jeho zriadenie schválili poslanci žilinského mestského zastupite?stva na stredajšom zasadnutí. “Tento úrad bol schválený práve preto, aby sa mesto nerozvíjalo živelne, ale naozaj koncep?ne, v súlade s územným plánom,” uviedol primátor Žiliny Ivan Harman.

Predbežne pôjde o oddelenie na Mestskom úrade v Žiline, ktorá sa pod?a poslanca žilinského mestského zastupite?stva Dušana Ma?áka rozdelí na stavebný úsek a územno-plánovací, ktorý následne vypracuje koncepciu ako ÚHA vybudova? a ako by mal fungova?. Do polroka by sa mala ?innos? ÚHA už naplno rozbehnú?, dodal. Ma?ák. Zatia? nie je známe meno hlavného architekta mesta Žilina. Pravdepodobne sa na toto miesto vypíše výberové konanie.Zriadenie ÚHA bolo jednou z volebných priorít nového primátora Žiliny Ivana Harmana. “Pre všestranný rozvoj Žiliny je životne dôležité okamžite zriadi? Útvar hlavného architekta, ktorý bol nezmyselne na návrh primátora Slotu zrušený v roku 2001 a spracova? a schváli? nový Územný plán mesta Žiliny,” konštatoval Harman.


 


Komentár obnova.sk


Tomboy: Škoda len, že táto iniciativa prišla tak neskoro na námestí ?. Štúra už vyrastá zábavný komplex.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články