Židovský cintorín vo Vranove stále poškodzujú vandali

VRANOV NAD TOPĽOU – Sedem náhrobných kameňov sa stalo v uplynulých dňoch terčom vyčíňania neznámych vandalov na židovskom cintoríne vo Vranove nad Topľou. Spôsobená škoda presiahla 30-tisíc korún.Náhrobné kamene pribudli k už asi päťdesiatim vyvráteným, porozbíjaným a zničeným pomníkom, ktoré sa nachádzajú v objekte cintorína s plochou 2,5 hektára. Aj keď je cintorín kultúrnou pamiatkou s vyše 200-ročnými hrobmi, celý jeho areál chátra.Na jeho úpravu dostáva správca cintorína od Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Banskej Bystrici ročne 15-tisíc korún. Tie sú určené na bežnú údržbu. Správca je presvedčený, že ide „o antisemitské kúsky vandalov, ktorých nezastaví ani pieta“. Zaráža ho aj nezáujem mesta o udržiavanie cintorína, aj napriek tomu, že vlastní polovicu areálu. „Pred dvoma rokmi mestská samospráva síce oplotila časť miesta večného odpočinku, odvtedy však nepohla ani rukou,“ povedal správca.Podľa neho v súčasnosti dávajú dve žijúce vranovské židovské rodiny pre spustnutosť cintorína pochovávať svojich príbuzných na cintoríne v Michalovciach.


Zdroj: www.sme.sk /05-06-2001/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.

Židia vo Vrútkach

PhDr. Jana Slameňová
Príspevok vznikol na základe etnologických výskumov vychádzajúcich z osobných zážitkov pamätníkov, štúdia archívnych materiálov a odbornej literatúry. Získavanie potrebných údajov bolo zdĺhavé a problematické. I napriek najlepšej snahe sa nepodarilo niektoré javy zo života židovskej komunity upresniť, doložiť faktami a tak ostávajú v polohe spomienok Vrútočanov. I v literatúre spomínajúcej Vrútky sa stretávame s nepresnými údajmi, či len predpokladmi.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Písmo

1. ÚVOD
Písmo je pamäť ľudstva. Môžeme sa o tom presvedčiť sami. Čo urobíme, keď si budeme chcieť niečo zapamätať? Zaviažeme si uzol na vreckovke? Po čase sa však môže stať, že nám uzol síce pripomenie nejakú povinnosť, ale akú – to nám nepovie. Najlepším spôsobom, ako si niečo zapamätať, je poznamenať si to do zošitu alebo notesu. A ako inak než v písomnej podobe!