Zbierka na obnovu historických hrobiek v Krupine už v uliciach mesta

Obrázok k článku

Od 21.4.2015 sme sa mohli v uliciach mesta Krupina stretnúť so študentkami Strednej odbornej školy obchodu a služieb, ktoré vyberali príspevky do pokladničky mesta. Študentky sa môžu na vyzvanie preukázať potvrdením (označeným preukazom, ktorý vydalo mesto) a každý si môže zobrať informačný letáčik. Zbierka bude prebiehať v pracovných dňoch do konca týždňa, a to aj v ďalších mesiacoch, až do oficiálneho ukončenia zbierky (15.2.2016). Do zbierky sa zapoja aj študenti Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine.

 

Každý, kto má možnosť a vôľu, môže prispieť aj na účet mesta, prípadne do pokladne mesta, alebo do pokladničky v informačnej kancelárii v Boryho dome (pod mestskou knižnicou).

 

Všetky finančné prostriedky budú použité v súvislosti s rekonštrukciou Hrobky Plachých a Hrobky rodiny Eiserthovcov na starom krupinskom cintoríne. Drobné opravy Hrobky Eiserthovcov boli už uskutočnené a najvážnejšie opravy práve prebiehajú na Hrobke rodiny Plachých. O výnosoch zbierky a o výsledkoch záchrany hrobiek bude verejnosť informovná.

M. Lukáč, múzeum

 

Dobrovoľný príspevok môže byť realizovaný aj vkladom alebo prevodom na účet mesta č.: SK03 0200 0000 0034 4533 7558 vedený vo VÚB banke, variabilný symbol 2015, konštantný symbol 0308.

 

Ďalšie informácie: http://krupina.sk/aktuality/verejna_zbierka.pdf

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články