Začiatok muzeálnej spolupráce v pohraničnej oblasti Slovensko – Maďarsko – Ukraj

V Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa vo štvrtok 11. novembra 2010 zástupcovia šiestich múzeí z pohraničnej oblasti Slovenska, Maďarska a Ukrajiny dohodli na začiatku spolupráce pri využívaní zdrojov Európskej únie, ktoré by slúžili na lepšie spoznávanie kultúrnych a prírodných hodnôt jednotlivých regiónov. Toto partnerstvo by malo viesť aj k novým možnostiam prezentácie jednotlivých múzeí, a to Východoslovenského múzea v Košiciach, Vihorlatského múzea v Humennom, Zemplínskeho múzea v Michalovciach, Múzea Otta Hermana v Miškolci, Zakarpatského vlastivedného múzea v Užhorode a Zakarpatského oblastného múzea umenia Jozefa Bokšaya v Užhorode.

Výsledkom rokovania bol návrh spoločnej deklarácie o spolupráci ako aj plán ďalších stretnutí, kde by sa mohli stretávať odborníci z jednotlivých inštitúcií. Riaditelia všetkých zúčastnených múzeí sa stretnú opätovne už na začiatku decembra v Užhorode, kde by mali podpísať konkrétne dohody. Všetci zainteresovaní zároveň deklarovali vôľu rozšíriť túto skupinu aj o ďalšie inštitúcie, ktoré prejavia v budúcnosti snahu o spoluprácu v danej oblasti.


Redakciu Obnova.sk informovala Alena Pihuličová zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články