Archeologický výzkum v areálu bývalých kasáren na Náměstí Republiky v Praze

Na podzim roku 1998 proběhl v areálu bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad na Náměstí Republiky v Praze 1 archeologický výzkum (vedoucí výzkumu – Mgr. Michal Ernée).Před rozsáhlou výstavbou komplexu bude na základě těchto zjištění proveden velkoplošný archeologický výzkum. Pracovníci společnosti Archaia zde zjišťovali rozsah a důležitost archeologických památek dochovaných na několikahektarové ploše kasáren, jež má být v blízké budoucnosti zastavěna moderním komplexem s prostorami administrativního, obchodního ale i kulturního využití. Kasárna Jiřího z Poděbrad vyrostla postupně v 19. století, kdy nahradila Josefem II. zrušený barokní kapucínský klášter, postavený na místě gotického špitálu.Největším překvapením, které zjišťovací výzkum přinesl, byl objev pozůstatků osídlení ze 13. století zachycených takřka na celé ploše kasáren.

Odkryté relikty zděných staveb, odpadních jam, plotů a i doklady nejrůznějších terénních úprav dokumentují rozmanitý život této části Nového Města ve 14. – 16. století. Převážnou většinu nalezených předmětů tvoří střepy keramických nádob, zvířecí kosti, ale například i zlomky gotických a renesančních kamnových kachlů. K zajímavějším nálezům patří několik mincí a hliněná dětská hračka – figurka koníka s umně modelovaným sedlem.

Zdroj: http://www.archaia.cz/tiskzpr/tisknmrp.htm

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Praha: Z kasáren povede podzemí do Kotvy

09.01.2001 – Stavba, o které jednou Praha může – ať v dobrém či špatném – hovořit tak často jako o Tančícím domě na nábřeží nebo paláci Myslbek v ulici Na Příkopě. Taková budoucnost s velkou pravděpodobností čeká bývalé kasárny Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky po jejich zamýšlené přestavbě a dostavbě. Tu v závěru roku 2000 připustil Pražský ústav památkové péče.

Nejstarší známý židovský hřbitov na území ČR je vážně ohrožen

Pražský památkový ústav obnoví jednání o židovském hřbitově

Česká pojišťovna má podle Špačka zákonné stavební povolení a památkový úřad s ní uzavřel smlouvu o provedení archeologického výzkumu.”V případě, že archeologický výzkum neprovedeme, má pojišťovna právo prostor vybagrovat a my můžeme být dokonce podle zákona o ochraně kulturních památek stíháni, že jsme záchranný průzkum neprovedli,” dodal Špaček.

Nový pohled na Mikulčice

Apríl 1976
Obsáhlá práce z pera objevitele a dlouholetého vedoucího archeologických výzkumu v Mikulčicích akademika Josefa Poulíka nazvaná Mikulčice, Sídlo a pevnost knížat velkomoravských (Academia. Praha 1975), představuje syntetický pohled na jedno z nejvýznamnějších center Velkomoravské říše – slovanský hradištní komplex v Mikulčicích u Hodonína.

Bestia Triumphans je proti multiplexu na náměstí Republiky

24. 2. 2003 – PRAHA [Econnect] – Shodou okolností se minulý týden sešly dvě události pozastavujíjící se nad proměnami našich měst. Zatímco studenti Akademie výtvarných umění demonstrovali svůj nesouhlas s koncepcí řešení veřejných pomníků, památkáři vybrali “Triumfující bestii” – tedy stavební počin, který vede k likvidaci hmotného kulturního dědictví České republiky.
Hlavní cenu Bestia Triumphans získali za podporu chystané přestavby kasáren Jiřího z Poděbrad na náměstí Republiky náměstek primátora Jan Bürgermeister a bývalá ředitelka odboru památkové péče magistrátu Jiřina Knížková.