Za posledných 10 rokov horelo na Slovensku 40 kultúrnych pamiatok

Obrázok k článku od zora.

Za posledných 10 rokov na Slovensku horelo 40 kultúrnych pamiatok. Ako ďalej agentúru SITA informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru, najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbanlivosť, respektíve nezodpovedné konanie. “Kultúrne pamiatky sú na Slovensku pred požiarmi chránené podľa zákona o ochrane pred požiarmi. Vykonávacie vyhlášky upravujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. Dodržiavanie, respektíve plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi platí rovnako aj pre vlastníkov a správcov kultúrnych pamiatok,” povedala Farkasová.

 

Každý vlastník či správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky by podľa HaZZ mal mať ustanovenú odborné spôsobilú osobu, napríklad technika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany, ktorý zabezpečuje plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi. “Príslušníci Hasičského a záchranného zboru sa pravidelne zúčastňujú na taktických cvičeniach v kultúrnych pamiatkach, na ktorých je na základe požiarno-poplachového plánu preverovaná ich pripravenosť, nasadzovanie síl a prostriedkov a postup pri zdolávaní prípadného požiaru,” dodala Farkasová. Hasiči na základe auditu z rokov 2013 až 2017 evidujú 2 450 nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú svojou podstatou a charakterom stavbami historického významu.

 

Parížski hasiči dnes oznámili, že požiar parížskej katedrály Notre-Dame sa po takmer deviatich hodinách podarilo úplne uhasiť. Oheň však napriek ich snahe zachvátil ikonickú štíhlu vežu v strede budovy. Veža, ktorá sa týčila do výšky 96 metrov, sa následne zrútila, podobne ako strecha katedrály a časť klenby. Zachrániť sa podarilo fasádu, dve hlavné zvonové veže a kamennú konštrukciu stavby. Francúzsky prezident Emmanuel Macron prisľúbil obnoviť katedrálu, čomu má pomôcť aj verejná zbierka. Zároveň vyzval na medzinárodnú pomoc pri opätovnej výstavbe zničených častí pamiatky. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa, podľa médií by však mohol súvisieť s renovačnými prácami.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.)

Odpovede