biskvit

(franc. biscuit – dvakrát pálený) tvrdý porcelán bez polevy, používaný na výrobu figúriek; ľahko nažltlou farbou pripomína carrarský a parmský mramor, odtiaľ tiež názvy carrarský…

pórovina

druh hrnčiny s bielym črepom, zložením blízkym porcelánu. Kaolín je v zmesi sčasti nahradený tzv. pórovinovými ílmi, ktoré majú belavú farbu a vyznačujú sa dobrou…